Підведення підсумків освітнього процесу

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.          Положення визначає основні принципи організації підведення підсумків освітнього процесу у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї-інтернаті Івано-Франківської обласної ради.

1.2.          Система підведення підсумків – це комплекс організаційно-аналітичних заходів, які спрямовані на підвищення якості знань, рівня вихованості, особистої та колективної участі особового складу ліцеїстів у освітньому процесі навчального закладу.

1.3.          Система підведення підсумків освітнього процесу, метою якої є орієнтація на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості ліцеїста, проводиться з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та виховання.

1.4.          Підведення підсумків освітнього процесу проводиться для 12 класів (навчальних взводів) ліцею та є їхнім звітом за певний період поточного навчального року.

 

2.     ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1.          Моніторинг освітнього процесу ліцею.

2.2.          Мотивування ліцеїстів до навчання.

2.3.          Виховання у ліцеїстів високих моральних якостей, дисциплінованості, організованості.

2.4.          Визначення і заохочення кращих ліцеїстів за підсумками звітного періоду освітнього процесу.

 

3.     ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВЕДЕННЯ

ПІДСУМКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1.         Підведення підсумків освітнього процесу проводиться педагогічними працівниками та адміністрацією ліцею.

3.2.         Безпосереднє керівництво підведенням підсумків покладається на  начальника ліцею, його заступників, командирів рот – старших офіцерів-вихователів, класних керівників і вихователів.

3.3.         Підведення підсумків проводиться в такому порядку:

у взводі – вихователем та класним керівником один раз за тиждень (під час проведення виховної години);

у роті – командиром роти двічі за семестр для кожного курсу окремо;

у ліцеї – адміністрацією навчального закладу після закінчення І-го семестру (у січні) та навчального року (у серпні).

3.4.          За результатами підведення підсумків освітнього процесу видається наказ по ліцею та визначаються переможці серед взводів та ліцеїстів.

 

4.     СИСТЕМА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ

4.1.          Організація підведення підсумків складається з наступних розділів:

-         навчальні досягнення особового складу ліцеїстів;

-         спортивні досягнення ліцеїста (взводу);

-         виконання вимог Статуту ліцею у повсякденному житті ліцеїстом (взводом);

-         стан дисципліни;

-         кількість випускників, які вступили до вищих військових навчальних закладів (для випускних 11-х класів)

 

5.     КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

5.1.          Оцінювання проводиться за дванадцятибальною шкалою.

5.2.          Навчальні досягнення взводу визначаються за підсумками поточного, тематичного, семестрового та річного оцінювання кожного ліцеїста з усіх предметів Навчального плану Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату поточного навчального року.

5.3.          Підрахунок загальної кількості балів за підсумками навчальної діяльності здійснює класний керівник кожного класу (взводу) при погодженні заступника начальника з навчальної роботи за наступною схемою:

-         бал за семестр (рік);

-         участь класу (взводу) у І-му етапі Всеукраїнських олімпіад з предметів (+0,1 бала за участь класу з кожного предмету);

-         кількість призових місць у І-му етапі Всеукраїнських олімпіад (+0,1 бала за кожне призове місце);

-         участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад (+0,1 бала для кожного учасника);

-         кількість призових місць у ІІ-му етапі Всеукраїнських олімпіад (+0,5 бала за кожне призове місце);

-         участь у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад (+0,2 бала для кожного учасника);

-         кількість призових місць у ІІІ-му етапі Всеукраїнських олімпіад (+0,5 бала за кожне призове місце);

-         участь ліцеїста (-ів) класу у ліцейному товаристві Мала Академія Наук (один учасник + 0,1 бала);

-         участь ліцеїста (-ів) класу у І-му етапі ліцейного товариства Мала Академія Наук (один учасник +0,2 бала);

-         участь ліцеїста (-ів) класу у ІІ-му етапі ліцейного товариства Мала Академія Наук (один учасник +0,3 бала);

-         призове місце ліцеїста класу у ІІ-му (обласному) етапі Малої Академії Наук (один учасник +0,5 бала);

-         випускник 11-го класу, який за підсумками річного оцінювання та державної підсумкової атестації нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» (+0,5 бала);

-         випускник 11-го класу, який за підсумками річного оцінювання та державної підсумкової атестації нагороджений срібною медаллю «За досягнення у навчанні» (+0,4 бала);

-         випускник 9-го класу, який за підсумками річного оцінювання та державної підсумкової атестації отримав свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (+0,5 бала);

-         випускник 11-го класу, який за підсумками річного оцінювання та державної підсумкової атестації нагороджений Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» (+0,2 бала);

-         участь класу (взводу) у Міжнародних конкурсах та турнірах (один конкурс +0,1 бала);

-         кількість призових місць за участь у Тижнях з основ наук (+0,1 бала за кожне призове місце з кожного предметного Тижня).

5.4.         Спортивні досягнення ліцеїстів класу (взводу) визначаються окремо для старшої та молодшої вікової групи за результатами участі класу у Спартакіаді  ліцею (станом на кінець І семестру) та підсумками навчального року за наступною схемою:

-         за 1 місце клас оцінюється у 6 балів, 2 – 5 балів…, 6 – 1 бал.

-         участь команди класу (взводу) у ліцейній Спартакіаді (+0,1 бала);

-         призові місця команди класу (взводу) у ліцейній Спартакіаді (+0,1 бала класу за кожне призове місце з виду);

-         участь команди класу (взводу) чи окремих ліцеїстів у Міжнародних, Всеукраїнських (+0,3 бала), обласних (+0,2 бала), районних (+0,1 бала) та інших спортивних змаганнях (+0,1 бала) класу за участь у всіх змаганнях;

-         призове місце команди класу (взводу) чи окремих ліцеїстів у Міжнародних, Всеукраїнських (+0,5 бала), обласних (+0,3 бала), районних та інших спортивних змаганнях (+0,2 бала класу за кожне призове місце);

-         участь ліцеїста класу в команді ліцею у Всеукраїнській Спартакіаді з військово-прикладних видів спорту серед військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв (гімназій, коледжів) з посиленою військово-фізичною підготовкою (+0,3 бала кожному ліцеїсту класу, що є членом команди);

-         призове місце команди ліцею у Всеукраїнській Спартакіаді з військово-прикладних видів спорту серед військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв (гімназій, коледжів) з посиленою військово-фізичною підготовкою чи її окремих видах (+0,5 бала кожному ліцеїсту класу, що є членом команди);

-         особисте призове місце у Всеукраїнській Спартакіаді з військово-прикладних видів спорту серед військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв (гімназій, коледжів) з посиленою військово-фізичною підготовкою чи окремих видів (+0,5 бала кожному ліцеїсту класу).

5.5.         Виконання вимог Статуту ліцею у повсякденному житті ліцеїстом (взводом):

5.6  Середній бал (сума) внутрішнього порядку навчального та спального приміщень взводу визначають заступник начальника з навчальної роботи (навчальні приміщення) та заступник начальника з виховної роботи і лікар ліцею (спальне приміщення) за  дванадцятибальною шкалою щотижня, крім неділі. При цьому враховується якість щоденного прибирання даних приміщень та стан збереження твердого та м’якого інвентаря (парти, стільці, жалюзі, книжкові шафи, ліжка, тумбочки, табуретки, білизна тощо). За підсумками щотижневого  оцінювання  (від 1 до 6 балів)  вираховується середній бал взводу (сума внутрішнього порядку навчального та спального приміщень) за семестр та навчальний рік.

5.7  Виконання вимог Статуту взводом визначається за шестибальною системою оцінювання наступним чином:

- заступником начальника з навчально-виховної роботи;

-  заступником начальника з виховної роботи:

-  вихователями, які виконують обовязки чергових, за участю командирів рот – старших офіцерів-вихователів.

    Оцінюється виконання взводом розпорядку дня (підйом, ранкова зарядка, шикування та переміщення строю, дотримання ліцеїстами встановленої форми одягу, поведінка у їдальні та на території ліцею, вечірня перевірка, відбій, поведінка особового складу взводу після відбою тощо). Оцінки заносяться в окремий журнал, в якому виставляються оцінки заступником начальника з навчально-виховної роботи, заступником начальника з виховної роботи, вихователями, які виконують обовязки чергових за участю командирів рот – старших офіцерів-вихователів.

    Загальний бал взводу додається та визначається середній бал.

5.8  Відвідування навчальних занять ліцеїстом (взводом) вираховують класні керівники при погодженні заступника начальника з навчальної роботи за підсумками семестру (навчального року). Дані беруться із класного журналу (розділ «Відвідування»). Загальний бал взводу визначається у відсотках після підрахунку пропущених занять:

-         кількість пропусків занять за підсумками семестру (року) до 10% (+3 балів);

-         кількість пропусків занять за підсумками семестру (року) до 20% пропусків занять (+2 балів);

-         кількість пропусків занять за підсумками семестру (року) до 30% пропусків занять (0 балів);

-         кількість пропусків занять за підсумками семестру (року) більше 30% пропусків занять (-2 бали).

5.9  Заїзд ліцеїстів класу (взводу) на навчання щопонеділка, після канікул (станом на 08.20 год. дня заїзду) вираховує заступник начальника ліцею з виховної роботи, командир роти – старший офіцер-вихователь в кінці місяця, семестру (року) за наступною схемою:

-         кількість відсутніх до 10% (+3 бали);

-         кількість відсутніх до 20% (+2 бали);

-         кількість відсутніх до 30% (0 бал);

-    кількість відсутніх

-         більше 30% (-2 бала).

5.10      Стан дисципліни визначається за такими показниками:

-         порушення вимог Статуту; ( - 1 бал)

-         заїзд ліцеїстів на навчання.

5.11  Критерії оцінки випускних класів за результатами вступу у вищі військові навчальні заклади і заклади інших силових структур (у загальному підведенні підсумків не враховується):

-         вступ у ВВНЗ більше 50% випускників класу (+5 балів);

-         вступ у ВВНЗ більше 30% випускників класу (+3 бали);

-         вступ у ВВНЗ більше 20% випускників класу (+2 бала);

-         вступ у навчальні заклади інших силових структур (+0,5 бала).

 

6.     ВИЗНАЧЕННЯ КРАЩИХ ТА ЇХ НАГОРОДЖЕННЯ

6.1.          Всі набрані взводом бали додаються і від отриманої суми віднімаються бали за кількість грубих порушень (п. 5.10).

6.2.          Отримана сума балів і визначає місце (рейтинг) взводу у таблиці підведення підсумків освітнього процесу за семестр (начальний рік).

6.3.          Переможцями вважаються взводи, які набрали найбільшу кількість балів.

6.4.          Результати підведення підсумку освітнього процесу у ліцеї за семестр (навчальний рік) на підставі зведеної таблиці затверджуються відповідним наказом начальника Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради.

6.5.          Взвод, який став переможцем за результатами підведення підсумків освітнього процесу за семестр (навчальний рік), нагороджується Грамотою начальника ліцею, Перехідною булавою та екскурсійною поїздкою визначними місцями Прикарпаття.

6.6.          Ліцеїсти в особистому рейтингу, які стали переможцями за результатами підведення підсумків освітнього процесу за семестр, навчальний рік, подаються начальнику ліцею на нагородження ліцейними відзнаками, цінними подарунками, грамотами.

6.7.          За результатами підсумків (семестру, навчального року) освітнього процесу прізвище, ім’я, по батькові та військове звання  класного керівника, вихователя та заступника командира взводу, який став переможцем, заносяться у Формуляр перехідної відзнаки ліцею.

6.8.          Інформація  про підведення підсумку освітнього процесу оприлюднюється на сайті навчального закладу та на сторінці у Фейсбук.

Log in