Кадровий склад

Успішному засвоєнню ліцеїстами навчального матеріалу сприяє самовіддана праця вчителів та вихователів. Проведення консультацій, робота факультативних занять, позакласна робота дозволяє забезпечити рівний доступ до якісної освіти, що підтверджується високим відсотком вступу до вищих навчальних закладів.

 

 
 
Відповідно додатку 23 до Ліцензійних умов (Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)

ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідна кількість, осіб

Фактична кількість, осіб

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

58

58

0

у тому числі ті, що:

     

мають відповідну освіту

58

58

0

працюють у закладі освіти за сумісництвом

2

2

0

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради   

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Повне найменування посади

Повне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)

Примітки

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Психологія

Мартинюк Микола Лонгінович

Начальник ліцею

Донецьке вище військове політичне училище інженерних військ і військ зв’язку (1983, «Військово-політична»; офіцер з вищою військово-політичною освітою, вчитель історії і суспільствознавства);

Київський військовий гуманітарний інститут (1996, «Практична психологія»; офіцер військового управління оперативно тактичного рівня)

Відповідає займаній посаді (2016)

І (2017)

36

ІФОІППО свідоцтво

№5191 від 28.11.2014

 

ІФОІППО свідоцтво №ПК0213637635317 від 27 січня 2017

Начальник

ліцею

 

Вчитель психології

Математика

Риндич

Оксана Василівна

Заступник начальника з навчальної роботи

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1992, «Математика»; учитель математики, інформатики і обчислювальної техніки)

Відповідає займаній посаді (2018)

Вища

Старший вчитель (2018)

26

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376130616 від 26 лютого 2016

Заступник начальника ліцею

Вчитель математики

Художня культура

Барган Ярослав Іванович

Заступник начальника з виховної роботи

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1992, «Російська мова і література»; вчитель російської мови і літератури)

Відповідає займаній посаді (2017)

 

 

ІІ (2014)

 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

ЦІППО свідоцтво

№142033 від 11.09.2015

ІФОІППО свідоцтво

№1924 від 21.03.2014

Заступник начальника ліцею

 

 

Вчитель художньої культури

Захист Вітчизни

Куцань Микола Никифорович

Заступник начальника з навчально-виховної роботи

Новосибірське вище військово-політичне училище (1976, «Військово-політична, суспільно-військове»; офіцер-політпрацівник з вищою освітою)

Відповідає займаній посаді (2017)

ІІ (2014)

42

ІФОІППО свідоцтво

№ПК0213637664517 від 10.02.2017

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376149818 від 02.03.2018

 

Заступник начальника ліцею

Учитель «Захисту Вітчизни»

Українська мова та література

Бойко Віра Василівна

Педагог-організатор

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1973; українська мова та література)

ІІ (2014)

 

 

Вища

Вчитель-методист (2015)

44

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376453318 від 12.10.2018

№ 249 від 30 січня 2015

Педагог-організатор

 

Вчитель укр.мови і літератури

Українська мова та література

Савчин Галина Дмитрівна

Вчитель української мови та літератури

Прикарпатський університет

імені Василя Стефаника (1995, «Українська мова та література»; вчитель української мови та літератури)

Вища

Старший вчитель (2018)

30

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376483217 від 27 жовтня 2017

 

Українська мова та література

Стоцька

Галина Ярославівна

Вчитель української мови та літератури

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (1996, «Російська мова і література та українська мова і література»; вчитель російської мови і літератури та української мови і літератури)

І (2014)

22

ІФОІППО свідоцтво

№5615

від 29 листопада 2013

 

Українська мова та література

Яремин

Ольга Михайлівна

Вчитель української мови та літератури

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2007, «Мова та література (польська)»; філолог, викладач польської мови та літератури, української мови та літератури)

ІІ (2015)

11

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376405818 від 21 вересня 2018

 

Українська мова та література

Кройтор Любов Василівна

Вчитель української мови та літератури

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (1996, «Українська мова та література»; філолог, викладач української мови та літератури)

Вища (2014)

22

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376405718 від 21 вересня 2018

 

Українська мова та література

Кисляк

Лідія Ярославівна

Вчитель української мови та літератури

Київський

Університет імені Тараса Шевченка (1999, «Українська мова та література і фольклористика»; філолог, спеціаліст української мови та літератури і фольклористики)

І (2015)

17

ІФОІППО свідоцтво

№2612

від 16 травня 2014

 

Англійська мова

Білічак

Галина Володимирівна

Вчитель англійської мови

Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет (1988, філолог, викладач англійської мови та літератури)

Вища

Старший вчитель (2018)

21

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376283517 від 26 травня 2017

 

Англійська мова

Гуменюк

Ольга Василівна

Вчитель англійської мови

Прикарпатський університет

імені Василя Стефаника (2003, «Мова та література (англійська)»; філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури)

Спеціаліст

14

Курсової підготовки не проходила (знаходилась у декретній відпустці)

 

Англійська мова

Ковальчук

Марія

Мирославівна

 

Вчитель англійської мови

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (2012, «Мова і література (англійська)»; філолог, вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури)

ІІ (2016)

4

Атестувалася вперше у 2016

Німецька мова

Малейко

Марія

Дмитрівна

Вчитель німецької мови

Ужгородський державний університет (1978, «Німецька мова і література»; філолог, викладач німецької мови)

Вища

Старший вчитель (2014)

40

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376245917 від 14 квітня 2017

 

Англійська мова

Гук Марта Ігорівна

Вчитель англійської мови

Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника

Спеціаліст

5

 

Знаходиться в декретній відпустці

Математика

Юринець Оксана Любомирівна

Вчитель математики

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (1994, «Математика і фізика»; вчитель математики і фізики)

Вища (2017)

24

ІФОІППО свідоцтво №ПК0213637669116 від 05 лютого 2016

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376548516 від 11 листопада 2016

Вчитель математики

 

Вчитель технології

Математика

Ільницька Надія Борисівна

Вчитель математики

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (2002, «Математика»; математик, викладач)

І (2017)

15

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376560616 від 25 листопада 2016

 

Математика

Тимків

Наталія Михайлівна

Вчитель математики

Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника

І (2017)

11

ІФОІППО свідоцтво №4675 від 31 жовтня 2014

 

Математика

Романець Степан Петрович

Вчитель математики

Львівський ордена Леніна державний університет ім. І. Франка (1975, «Математика»; математик, викладач математики)

І (2017)

37

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376488816 від 28 жовтня 2016

 

Фізика

Гринішак Михайло Васильович

Вчитель фізики

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1978, фізика і математика; вчитель фізики і математики середньої школи)

Вища

Старший вчитель (2018)

35

ІФОІППО свідоцтво

№ ПК02136376397217 від 22 вересня 2017

 

Фізика,

Астрономія,

Трудове навч.

Логутенков Юрій Вікторович

Вчитель фізики

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1982, «Фізика і математика»; вчитель фізики і математики)

Вища

Старший вчитель (2014)

21

ІФОІППО свідоцтво

№ ПК02136376612718 від 14 грудня 2018

 

Інформатика

Дудин Наталія Василівна

Вчитель інформатики

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2011, «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»; викладач загально технічних дисциплін)

ІІ (2017)

12

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376501616 від 28 жовтня 2016 ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376590918 від 30 листопада 2018

Вчитель інформатики

 

Вчитель трудового навчання

Біологія

Війтик Світлана Богданівна

Вчитель біології

Тернопільський державний педагогічний інститут ім.Я.О.Галана (1990, вчитель біології з додатковою спеціальністю хімія; вчитель біології і хімії)

Вища

Старший вчитель (2015)

28

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376504817 від 27 жовтня 2017

 

Хімія,

екологія

Заводовська Надія Михайлівна

Вчитель хімії

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2007, «Хімія»; хімік, викладач хімії)

І (2014)

16

ІФОІППО свідоцтво

№2823

від 05 червня 2015

 

Географія,

Біологія, ОБЖ, Економіка

Дякун Надія Романівна

Вчитель географії

Тернопільський державний педагогічний інститут (1993, географія і біологія; учитель географії і біології)

Вища

Старший вчитель (2018)

25

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376511817 від 10 листопада 2017

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376508216 від 28 жовтня 2016

Вчитель географії

 

Вчитель біології

Історія,

Художня культура

Кер. гуртка

Губарчук Мирослава Михайлівна

Вчитель історії

Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича (2000, «Всесвітня історія»; магістр історії)

ІІ (2016)

13

ІФОІППО свідоцтво

№ 1365 від 27.02.2015

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376428716 від 07.10.2016

Вчитель історії

Викладач курсу «Художня культура»

Історія, Правознавство

Краюшкіна Надія Юріївна

Вчитель історії

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (2003, «Історія»; історик, викладач)

І (2017)

12

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376147017 від 03.03.2017

 

Історія, Правознавство

Нищак

Оксана Миколаївна

Вчитель історії

Прикарпатський університет

ім. Василя Стефаника (2004, «Історія»; історик, викладач)

І (2016)

14

ІФОІППО свідоцтво

№ 5045

від 06.11.2015

 

Християнська етика

Гринів

Роман Любомирович

Вчитель християнської етики

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника» (2010, філолог, викладач української мови та літератури)

Івано-Франківська теологічна академія (2009, «Теологія»; теолог, викладач релігієзнавства та християнської етики(

ІІ (2015)

7

ІФОІППО свідоцтво №6104 від 12.12.2014

 

Фізична культура

Войчишин Віталій Іванович

Вчитель

фізичної культури

Львівський державний інститут фізичної культури (1992, фізичне виховання; викладач фізичного виховання і спорту)

Вища

Вчитель-методист (2018)

18

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376534717 від 10 листопада 2017

 

Фізична культура, рукоп. бій

Данилевич Назар Павлович

Вчитель

фізичної культури

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2009, «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»; викладач фізичного виховання, організатор туристичної роботи)

І (2017)

10

ІФОІППО свідоцтво №ПК021363766136

від 09 грудня 2016

 

Фізична культура

Самборський Петро Васильович

Вчитель

фізичної культури

Військовий двічі Червонопрапорний інститут фізичної культури м. Ленінград (1988, «Фізична культура і спорт»; спеціаліст фізичної підготовки і спорту, викладач фізичної підготовки)

І (2016)

30

ІФОІППО свідоцтво

№ 5381 від 20.11.2015

 

Фізична культура

Іванків Михайло Михайлович

Вчитель

фізичної культури

Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника

Спеціаліст

2

 

Музика,

Керівник хорового гуртка

Цимбалюк Василь Дмитрович

Вчитель мистецтва, Керівник вок. гуртка

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1988, «Історія»; вчитель історії і суспільствознавства)

Спеціаліст

2

2019

Вперше атестується у 2019 році

Практичний психолог

Рубінський Микола Миколайович

Практичний психолог

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (1997, «Психологія. Практична психологія в галузі освіти»; практичний психолог)

Вища (2018)

27

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376154218 від 02 березня 2018

 

Педагог соціальний

Гуш Тетяна Михайлівна

Педагог соціальний

Коломийський педагогічний коледж Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (2005, «Соціальна педагогіка»; соціальний педагог, педагог-організатор)

9 тарифний розряд єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (2016)

13

ІФОІППО свідоцтво

№4659 від 24.10.2014

 

Інформатика

Боярчук Віталій Іванович

Вихователь

Житомирське вище училище радіоелектроніки ПВО (1984, «Радіотехнічні засоби»; військовий радіоінженер)

ННІ ПОДН ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015, «Математика»; математик, викладач)

ІІ (2016)

 

 

ІІ (2017)

32

ІФОІППО свідоцтво

№ 5310 від 20.11.2015

ІФОІППО свідоцтво

№ 5418

від 20.11.2015

Вихователь

 

 

Вчитель інформатики

Захист Вітчизни

Вінтоняк Віктор Васильович

Вихователь

ННІ ПОДН ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015, «Психологія»; психолог, викладач)

ІІ (2018)

19

ІФОІППО свідоцтво №ПК0213637661118 від 16 лютого 2018

 

 

Гвоздянчук Руслан Іванович

Вихователь

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2013, «Фізика»; фізик, викладач)

ІІ (2017)

 

 

Атестувався вперше у 2017

 

Гіренок Валерій Михайлович

 

Вихователь

Київський військово-гуманітарний інститут Національної академії оборони України м. Львів (2000, «Практична психологія»; психолог, офіцер військового управління, оперативно-тактивного рівня)

І (2018)

 

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376500217 від 27 жовтня 2017

 

Захист Вітчизни

Грубальський Руслан Борисович

Вихователь

Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ імені Маршала Радянського Союзу Крилова Н.І. (1992, «Технічні системи об’єктів»; інженер та електромеханік)  

Навчально-науковий інститут після дипломної освіти та дистанційного навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015, «Інформатика»; фахівець з інформатики, викладач)

І (2017)

 

 

ІІ (2016)

29

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376511116 від 28 жовтня 2016

ІФОІППО свідоцтво

№ 5627 від 04.12.2015

Вихователь

 

 

Учитель предмету «Захист Вітчизни»

 

Івасик

Юрій Петрович

Вихователь (черговий)

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатського національний університет

імені Василя Стефаника» (2014, «Фізика»; фізик, викладач)

Спеціаліст

 

 

Атестація 2019

 

Каралаш Василь Миколайович

Вихователь (черговий)

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (2002, «Історія»; вчитель історії)

ІІ (2018)

 

ІФОІППО свідоцтво

№ПК0213637661318

від 16 лютого 2018

 

 

Кепещук Віталій Павлович

Вихователь (черговий)

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

Імені Василя Стефаника» (2008, «Історія»; історик, викладач)

І (2018)

 

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376258917

від 14 квітня 2017

 

 

Захист Вітчизни

Кітнюк В’ячеслав Андрійович

Вихователь

Полтавське вище зенітне ракетне військове училище ім. генерала армії Ватутіна Н.Ф. (1983, «Командна тактична»; офіцер з вищою військовою освітою – інженер радіотехнічних засобів);

Навчально-науковий інститут після дипломної освіти та дистанційного навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015, «Соціальна педагогіка»; соціальний педагог, викладач)

І (2018)

 

 

ІІ (2014)

34

ІФОІППО свідоцтво

№ПК0213637661218

від 16 лютого 2018

ІФОІППО свідоцтво

№ 2855

від 31.05.2013

Вихователь

 

 

Вчитель «Захисту Вітчизни»

 

Козороз Микола Вікторович

Вихователь

Прикарпатського НУ

ім. В. Стефаника

ІІ

 

ІФОІППО

 

Захист Вітчизни

Кухта

Роман Петрович

Вихователь

Київський державний інститут культури імені О.Є. Корнійчука (1979, «Культурно-освітня робота»; культосвітпрацівник, керівник самодіяльного оркестрового колективу)

Навчально-науковий інститут після дипломної освіти та дистанційного навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015, «Соціальна педагогіка»; соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки)

І (2016)

 

 

ІІ (2014)

33

ІФОІППО свідоцтво

№ 0213637699616 від 19.02.2016

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376582818

від 30 листопада 2018

 

Вихователь

 

 

Вчитель «Захисту Вітчизни»

 

Колюжев Олександр Іванович

Вихователь

Хмельницьке вище артилерійське командне училище імені маршала артилерії Яковлева Н.Д. (1985, «Командна тактична артилерія»; офіцер з вищою військово-спеціальною освітою – інженер по експлуатації артилерійського озброєння)

Навчається на І курсі інституті післядипломної освіти довузівської підготовки «Соціальна робота»

Спеціаліст

 

 

 

Росляк Володимир Петрович

Вихователь

Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державного університету (1984, «Хімія»; хімік викладач)

ІІ (2017)

 

ІФОІППО свідоцтво

№ 5553

від 28.11.2014

 

 

Сіщук Василь Васильович

Вихователь

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2007, «Мова та література (німецька)»; філолог, викладач німецької мови та зарубіжної літератури)

Спеціаліст

 

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376453818

від 12.10.2018

 

 

Стоцький Любомир Романович

Вихователь

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (1997, «Початкове навчання і музика»; вчитель початкових класів та музики)

ІІ (2015)

 

ІФОІППО свідоцтво

№ 5554

від 28.11.2014

 

 

Фафлей

Євгеній Іванович

Вихователь

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2014, «Фізичне виховання»; вчитель фізичної культури, організатор туристичної роботи)

ІІ (2018)

 

 

 

Шамрайов Віктор Іванович

Вихователь

Челябінське вище танкове командне училище імені 50-річчя Великого Жовтня (1980, «Командна, тактична, колесні і гусеничні машини»; офіцер з вищою військовою спеціальною освітою, інженер по експлуатації колісних і гусеничних машин)

Навчально-науковий інститут після дипломної освіти та дистанційного навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015, «Соціальна педагогіка»; соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки)

ІІ (2016)

34

ІФОІППО свідоцтво

№ 5311

від 20.11.2015

 

Фізична культура

Яворський Василь Іванович

Вихователь

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2007, «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»; вчитель фізичної культури, організатор туристичної роботи)

 

І (2017)

9

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376298016

від 27.05.2016

 

 

Щербатий Ярослав Миколайович

Вихователь

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1985, «Педагогіка і методика початкового навчання»; вчитель початкових класів)

Вища, старший вчитель (2011)

40

ІФОІППО свідоцтво

№5517

від 10.12.2010

Прийнята на роботу 16.01.2019

 

Фірка Ганна Миколаївна

Вихователь

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2009, «Економіка підприємства»; економіст)

Навчається на І курсі ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника»

Спеціаліст

Прийнята на роботу 18.09.2018

 

Особи, які працюють за сумісництвом

Керівник хореографічного гуртка

Савчук

Ольга Володимирівна

Керівник хореографічного гуртка

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2010, «Початкове навчання»; вчитель початкових класів і хореографії)

Спеціаліст

 

Спеціаліст

 

 

Андрейчук Петро Дмитрович

Вихователь

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2015, «Музичне мистецтво»; артист оркестру (камерного ансамблю), викладач фагота)

Спеціаліст

2

Прийнята на роботу 19.11.2018

Log in