Правила прийому

                                                                                         

 

 

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Правила прийому до Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради (далі – Правила) розроблені на підставі Постанов Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 р. № 717 «Про затвердження Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою», Правил прийому до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, затверджених наказом Міністерства освіти України, Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України № 266/222/363 від 26 липня 1999 року, наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України», Статуту ліцею-інтернату та визначають порядок організації та здійснення прийому до ліцею.

1.2 Начальник ліцею безпосередньо здійснює контроль за роботою  приймальної комісії ліцею з відбору та прийому абітурієнтів на навчання і відповідає за своєчасне і якісне комплектування ліцею учнями. Склад приймальної комісії визначається наказом начальника ліцею. Відбір вступників проводиться у ліцеї на підставі вивчення вступних документів, зарахування – на підставі конкурсних випробувань.

1.3 Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних випробувань (не нижче балів початкового рівня), зараховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти, у яких один із батьків - військовослужбовців загинув при виконанні службових обов’язків.

1.4 Першочергове право на зарахування до ліцею при рівності набраних балів мають юнаки, батьки яких були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, діти учасників бойових дій, діти військовослужбовців та діти з багатодітних сімей.

 

ІІ  УМОВИ ПРИЙОМУ

2.1 На вступ до ліцею мають право юнаки громадяни України з Івано-Франківської області та діти з інших областей України за клопотанням обласних департаментів (управлінь) освіти, науки та молодіжної політики за місцем попереднього навчання абітурієнта перед департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, які на момент вступу закінчили 7 клас, здатні за станом здоров’я навчатися у ліцеї та бажають у майбутньому стати офіцерами Збройних Сил України та інших військових формувань України.

2.2 За наявності вакантних місць у 9-й, 10-й клас на вступ до ліцею мають право юнаки – громадяни України, які на момент вступу закінчили 8, 9 клас відповідно до п.2.1 Правил прийому.

2.3 Батьки юнаків, які виявили бажання вступати до ліцею (або особи, що їх замінюють) подають заяву на ім’я начальника ліцею.

До заяви додаються:

 • особиста заява юнаків на ім’я начальника ліцею про бажання вчитися в ліцеї та готовність після його закінчення продовжувати навчання у вищому військовому навчальному закладі України;

 • копія оригіналу свідоцтва про народження;

 • табель успішності (за сьомий, восьмий клас), свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком, засвідчені підписом директора та печаткою закладу загальної середньої освіти;

 • характеристика, засвідчена підписами класного керівника та директора, печаткою загальноосвітнього навчального закладу;

 • медична довідка 086/о, із висновком про проходження рентгенографічного дослідження органів грудної клітини, ЕКГ, ехокардіоскопія серця, додаткових пазух носа;

 • сертифікати від нарколога, психіатра; 

 • карта профілактичних щеплень (форма 063-о);

 • медична карта дитини (форма 026/о);

 • 4 фотокартки розміром 3х4 см без головного убору з місцем для печатки у правому нижньому куті;

 • довідка з місця роботи батьків (або осіб, які їх заміняють);

 • довідка про склад сім’ї (форма 3);

 • документи про підтвердження пільг;

 • для абітурієнтів з інших областей України – клопотання обласного департаменту (управління) освіти, науки та молодіжної політики за місцем попереднього навчання абітурієнта перед департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.

        Для оформлення особової справи ліцеїста зазначені документи подаються батьками (або особами, які їх заміняють) до ліцею особисто або надсилаються поштою з 01 квітня поточного року.

        Заяви батьків (або осіб, які їх заміняють) разом з іншими документами, що надходять до ліцею, розглядає приймальна комісія ліцею. 

 

ІІІ ПОРЯДОК ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ ДО ЛІЦЕЮ

3.1 Начальник ліцею організовує та проводить роботу з військово-професійної орієнтації юнаків у взаємодії з військовими комісарами через учителів Захисту Вітчизни безпосередньо в закладах загальної середньої освіти.

Основним змістом цієї роботи є:

 • погодження з військовими комісарами заходів щодо організації та проведення військово-професійної орієнтації у засобах масової інформації, відрядження представників ліцею до закладів загальної середньої освіти з метою проведення військово-професійної орієнтації;

 • доведення до абітурієнтів програм вступних випробувань, довідково-інформаційних посібників, а також – вимог до вступників;

 • організація та проведення Дня відкритих дверей ліцею;

 • забезпечення військових комісаріатів, закладів загальної середньої освіти матеріалами наочної агітації, що відображають життя та діяльність ліцею, зокрема Правила прийому до ліцею, подальше навчання випускників у ВВНЗ Міністерства оборони України, МВС, підрозділах цивільних ВНЗ України, які здійснюють підготовку громадян на посади осіб офіцерського складу.

3.2 Вступники до ліцею повинні бути підготовлені до вступних випробувань:

 • з української мови (диктант) та математики (письмово) за обсягом програми 7 (8, 9) класу закладу загальної середньої освіти;

 • з фахових вступних випробуваньпрофесійно-психологічного обстеження, медичний огляд, рівень фізичної підготовки.

Вступники, які не витримали фахові вступні випробування до вступних іспитів не допускаються.

3.3 Вступники, які закінчили 7 (8, 9) клас закладу загальної середньої освіти і виявили рівень навчальних досягнень 10-12 балів з усіх предметів, складають тільки один іспит з математики. У разі складання його на бал високого рівня (10-12 балів)  вступники звільняються від подальшого складання вступного іспиту.

3.4 Вступники закладів загальної середньої освіти, які у рік вступу до ліцею є переможцями ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від складання вступних іспитів з навчальних предметів вступних випробувань, з яких вони стали переможцями у відповідних класах. У протокол вступних іспитів з даного предмету виставляється оцінка 12 балів.

 

IV ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ

4.1 Організацію прийому до ліцею здійснює приймальна комісія. Вона визначається щороку начальником ліцею, який є її головою. Заступником голови приймальної комісії призначається заступник начальника з навчальної роботи. Рішенням голови приймальної комісії призначаються секретар приймальної комісії та апеляційна комісія.

4.2 В обов’язки приймальної комісії входить

 • прийом та розгляд документів вступників до ліцею;

 • організація медичного огляду вступників;

 • проведення конкурсу особових справ  (критерії: середній бал, наявність пільг, характеристика учня);

 • проведення вступних іспитів;

 • проведення психологічного обстеження та оцінка фізичної підготовленості вступників;

 • підготовка проекту наказу  про зарахування вступників ліцеїстами.

4.3 До початку вступних іспитів Голова приймальної комісії проводить бесіду з вступниками, на якій інформує про призначення ліцею, порядок комплектування першого курсу, організацію та проведення іспитів, медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості і психологічного обстеження вступників, доводить критерії оцінки письмових робіт з кожної дисципліни, оголошує порядок доведення до вступників результатів складання іспитів, механізм зарахування на навчання до ліцею тих, хто пройшов конкурсні випробування, та порядок видачі документів і відправки тих, хто не пройшов за конкурсом.

4.4 Час і місце прийому відвідувачів Головою приймальної комісії та його заступником і Головою апеляційної комісії визначає начальник ліцею. Про кожний прийом відвідувачів робиться запис у книзі запису відвідувачів. 

4.5 Вступники розподіляються на групи, чисельність яких не повинна перевищувати 28 осіб.

4.6 Командири взводів, вихователі  повідомляють військові звання, прізвища, імена та по батькові голови і членів приймальної та апеляційної комісій, знайомлять з розташуванням ліцею, доводять розклад іспитів і консультацій, розпорядок дня ліцею, правила поведінки на території та в приміщеннях, а також вимоги щодо збереження меблів, майна, зелених насаджень.

4.7 Командири взводів, вихователі у період складання іспитів проводять спостереження за вступниками, вивчають їх сімейний стан та дійсні мотиви вступу до ліцею.

4.8 Вступники, які вчинили грубі порушення дисципліни та порядку (крадіжки, бійки, вживання спиртних напоїв, куріння та інше), до складання вступних випробувань не допускаються.

4.9 Вступники, не прийняті на навчання за результатами професійно-психологічного відбору, відправляються за місцем постійного проживання батьків (або осіб, що їх заміняють). Кожному з них повідомляються причини не зарахування на навчання в ліцей. За бажанням вступника йому доводяться під розпис результати психологічного обстеження та видається довідка про результати складання вступних іспитів, яка підписується секретарем приймальної комісії і засвідчується печаткою ліцею.

4.10 Розклад вступних випробувань складається у ліцеї, затверджується Уповноваженим органом управління освіти не пізніше, ніж за 10 днів до початку вступних іспитів, розміщується на сайті ліцею та на дошці оголошень для вступників. 

У розкладі вказуються дні проведення консультацій, іспитів, медичного огляду, професійно-психологічного обстеження та перевірки рівня фізичної підготовки юнаків.

4.11 Тексти диктантів, варіанти письмових завдань з математики, нормативи фізичних випробувань, тести професійно-педагогічного обстеження для конкурсних випробувань готують голови предметних комісій. Завдання вступних випробувань схвалюється педагогічною радою ліцею та затверджується наказом начальника ліцею. Начальник ліцею зберігає їх у запечатаному конверті, який відкривається в день іспиту в присутності членів предметних комісій та вступників. 

4.12 Проведення конкурсних випробувань у письмовій формі виконуються вступниками на аркушах зі штампом навчального закладу, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт. Результати конкурсних випробувань (письмових іспитів, тестування, здачі нормативів фізичного випробування) оформляються цифрами та прописом у вигляді протоколів вступних випробувань відповідної предметної екзаменаційної комісії, для загального ознайомлення не пізніше наступного дня після проведення цих випробувань.

4.13  Приймальна комісія проводить остаточне медичне обстеження та вступні випробування, які  організовуються та приймаються відповідно до цих Правил.

Психологічне обстеження вступників проводиться згідно з вимогами відповідної «Інструкції про проведення психологічного обстеження вступників до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою».

Перевірка рівня фізичної підготовленості проводиться після проведення медичного обстеження.

          Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ: вправи на швидкість, силові вправи, вправи на витривалість.

         Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) той, хто перевіряє, може дозволити виконати вправу повторно. Повторне виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється.

        Вправи оцінюються за нормативами для відповідного віку абітурієнтів. 

4.14 У приміщення, що визначені для складання іспитів, допускаються лише вступники, екзаменатори, голова, заступник голови приймальної комісії та особи, які прибули за розпорядженням директора департаменту освіти, науки та молодіжної політики, Міністерства оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України – першого заступника Міністра оборони України, Міністра освіти і науки України або його перших заступників.

4.15 Вступники прибувають для складання іспитів, маючи із собою письмове приладдя, для здачі нормативів фізичної підготовки – спортивну форму. Вступники, які у визначений час не прибули на один з іспитів без поважних причин, до складання вступних іспитів не допускаються.

При отриманні юнаками 1-3 балів повторне складання іспиту не дозволяється. До складання наступних іспитів дані вступники не допускаються.

4.16 Вступники у визначений розкладом іспитів час займають місця в приміщенні, місці визначеному для складання іспитів. Їм оголошується порядок складання іспитів.

          Уся письмова робота виконується на листках-вкладках чорнилом чорного, фіолетового або синього кольору (пастою). Робити будь-які помітки чи позначки на роботах не дозволяється. 

           Для письмових іспитів з математики виділяється 1,5 астрономічні години, з української мови  одна, для здачі нормативів з фізичної підготовки – 3 години. Час визначається з моменту закінчення оформлення титульного листа та одержання завдання.

          Під час написання диктанту вчитель читає весь текст, після чого не дає ніяких пояснень щодо його змісту, правописних особливостей і тлумачення значень використаних у ньому слів. Після прочитання всього тексту екзаменатор читає перше речення повністю, а учні тільки уважно слухають його. Далі це саме речення диктується для запису частинами, причому кожна частина, як правило, читається тільки один раз. Після того як учні запишуть усе речення, його вчитель прочитує повторно. Часу для додаткової перевірки вступнику не надається.

          Тестові завдання з математики складені із основних розділів програми для закладів загальної середньої освіти. Кожен варіант завдань розділено на три рівні складності. Завдання з математики розв’язуються у послідовності, яка зручна для вступника. Оформлення розв’язання вправадач) ведеться у відповідності до вимог, встановлених для учнів закладів загальної середньої освіти.

4.17 Усі письмові роботи відразу після закінчення іспиту здаються секретарю приймальної комісії, який проставляє на титульному аркуші і на кожному листі-вкладці цифровий або інший умовний шифр. Зашифровані титульні аркуші зберігаються у сейфі секретаря приймальної комісії, а листи-вкладки відразу видаються вчителям для перевірки.  Робити перерву на відпочинок чи з іншого приводу під час перевірки екзаменаційної роботи забороняється.

Після перевірки письмові роботи передаються голові приймальної комісії для розшифрування. Після цього члени приймальної комісії виставляють оцінки у протокол результатів вступних випробувань (додаток 1).

4.18 Екзаменаційна оцінка виставляється на титульному аркуші вступних випробувань і завіряється підписами екзаменаторів.

Виправлення оцінок, помилково поставлених за результатами складання іспитів, допускається лише з відома голови приймальної комісії. 

4.19 Письмові роботи вступних випробувань вступників зберігаються у секретаря приймальної комісії протягом одного року і анулюються через рік після закінчення іспитів.

4.20 При перевірці диктанту екзаменатор підкреслює орфографічні помилки і надписує зверху потрібну літеру. При пунктуаційних помилках закреслює або ставить необхідні у цьому випадку розділові знаки.

На полях умовними позначками помічаються помилки (І – орфографічні, V - пунктуаційні).

Інші знаки для пояснення помилок використовувати забороняється. Усі

записи робляться тільки чорнилом червоного кольору (пастою). Після цього виставляється  оцінка за диктант. Максимальна  оцінка за диктант -  12 балів.

4.21 При перевірці письмової роботи з математики екзаменатор підкреслює невірний знак, цифру, результат. На полях виконання завдань  результат перевірки фіксується балами - 0б; 0,5б; 1б; 1,5б.

Перевіривши роботу, екзаменатор на першій сторінці листа-вкладки виставляє загальну кількість балів з математики за розв’язання вступником вправ (задач).

Після цього виставляється  оцінка з математики. Максимальна  оцінка – 12 балів.

4.22 Оцінки за письмові роботи вступникам оголошують командири взводів (офіцери-вихователі) після завершення перевірки робіт і затвердження результатів головою приймальної комісії (не пізніше наступного дня після проведення випробувань). Одночасно на дошку оголошень вивішуються списки з оцінками (балами).

4.23 Остаточний медичний огляд вступників проводиться згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу на базі призивної дільниці Надвірнянського районного військового комісаріату.

Для його проведення вступники прибувають у призначений час до медичного пункту під командою вихователя. Кожному вступнику видається картка медичного огляду вступника до ліцею. Після проходження огляду всіма спеціалістами вона дається голові військово-лікарської комісії, який робить остаточний висновок щодо придатності юнака до вступу на навчання, записує результати огляду. Голова ВЛК дає роз’яснення кожному вступнику, якого визнано непридатним за медичними показниками щодо причини такого висновку.

4.24 Апеляції на письмові роботи приймаються тільки в день оголошення оцінок у письмовій формі.

          Розглядом поданої апеляції займається голова апеляційної комісії із залученням голів предметної екзаменаційної комісії. Відповідне рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою апеляційної комісії та її членами. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.25 Пропозиції щодо прийому вступників до ліцею члени приймальної комісії готують з урахуванням результатів психологічного обстеження, медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості та оцінок за іспити, а також персонального вивчення кожного юнака.

4.26 Приймальна комісія в першу чергу вирішує питання про зарахування до ліцею вступників, які користуються пільгами, а потім - решти вступників на основі конкурсного відбору.

4.27 Прохідний бал визначається з урахуванням результатів професійно-психологічного обстеження, медичного огляду, перевірки рівня фізичної підготовленості та рейтингових оцінок за іспити і оголошується перед заключним засіданням приймальної комісії.

4.28 Списки зарахованих на навчання оголошуються на заключному відкритому засіданні приймальної комісії та вивішуються на дошку оголошень не пізніше наступного дня після останнього випробування.

4.29 Зарахування ліцеїстів на випускний курс забороняється. 

4.30 Протягом навчального року можливе зарахування ліцеїстів на вакантні місця у 8, 9, 10 класи шляхом переводу із закладів військово-спортивного профілю навчання.

4.31 Протягом навчального року може як виняток здійснюватись добір учнів на вакантні місця у 8,9,10 класи, з числа охочих, при умові успішного проходження випробувань, зазначених вище.

4.32 Випускники 9-го класу ліцею, за підсумками річних оцінок та ДПА зараховуються на подальше навчання в 10-й клас на підставі рішення педагогічної ради ліцею та відповідного наказу начальника ліцею без вступних випробувань.

      Інші випускники 9-го класу ліцею можуть брати участь у вступних випробуваннях в 10-й клас (на вакантні місця) на загальних підставах і за умовами прийому зазначених вище.

4.33 Вступникам зарахованим на навчання у ліцей, видається довідка про зарахування, завірена печаткою ліцею.

4.34 Зараховані на навчання у ліцей зобов’язані представити особову справу з попереднього місця навчання.

 

Додаток 1

до Правил прийому в

Прикарпатський ВСЛІ

ПРОТОКОЛ №____

вступних випробувань

з_______________________________________________________________________________

Голова комісії:___________________________________________________________________

Члени комісії:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Вступні випробування розпочато о _____год, закінчено о _____год

На вступні випробування зявилось ____________, не з’явилось _____________

№ з/п

Прізвище, імя, по батькові

Рівень навчальних досягнень (бал)

Примітка

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

Окремі думки членів комісії__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Дата проведення:_____________

Підписи: _____________ _____________ _____________

Ініціали, прізвище Ініціали, прізвище Ініціали, прізвище