Правила прийому

статические страницы

До уваги абітурієнтів

Правила прийому

 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ  ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНИЙ  ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

Проводить додатковий набір  на  навчання у  8-і та 9-ті класи 

    Набір на навчання у ліцей здійснюється після закінчення 7-го та 8-го класів загальноосвітньої школи на конкурсній основі, після успішного складання вступних випробувань з :

-          української мови (диктант);

-          математики (письмово);

-          оцінки рівня фізичної підготовки розвитку дитини (біг 60м., 1000 м., підтягування);

-          проходження поглибленого медичного огляду та професійно-психологічного обстеження.

Документи приймаються  в кабінеті  «Інспектора з кадрів» до 20.08.2019р. (з  9.00-12.00год;   13.00- 16.00 год. ). Вихідні дні:  субота  і  неділя.

Іспити  будуть проводитись в приміщенні ПВСЛІ з 20.08.2019 ро 22.08.2019 року,   початок о 10.00 год.

     Зарахування до ліцею здійснюється за наказом начальника на підставі рішень приймальної комісії.

     Поза конкурсом при умові позитивного складання вступних випробувань (не нижче 4-х балів) зараховуються діти-сироти  та діти, які залишились без опіки (піклування), а також діти, у яких один з батьків – військовослужбовців загинув при виконанні службових обов’язків. 

Ліцей забезпечує здобуття учнями повної загальної середньої освіти і здійснює їх допрофесійну військову підготовку.

         Документи, які необхідно подати до початку вступної кампанії:

1.      Папка-швидкозшивач (паперова) +5 файлів+5 аркушів паперу А 4,  3 конверти з марками;

2.      Заява батьків на ім’я директора ліцею (заповнюється в кабінеті інспектора з кадрів);

3.      Табель успішності за 7-ий клас або свідоцтво (додаток до свідоцтва) за 9-ий клас (засвідчена підписом директора і печаткою навчального закладу);

4.      Характеристика зі школи (засвідчена підписом директора і печаткою навчального закладу);

5.      4 фотокартки (розмір 3x4) ;

6.      Свідоцтво про народження ( 4 к/копії);

7.      Ідентифікаційний номер (4 к/копії);

8.      Довідка про склад сім'ї (з с/ради або ЖЕКа);

9.      Ксерокопії документів для підтвердження пільг;

10.  Якщо батьки розлучені або один з батьків помер, додається ксерокопія документу;

11.    Ксерокопії документів, що засвідчують успіхи у навчанні, спорті (Похвальні листи, тощо);

12.    Особова справа учня (зі школи), якщо дитина буде зарахована на навчання в ПВСЛІ (здати інспектору з кадрів до 16.06.2018 року)

13.   Для вступників з інших областей України клопотання обласного департаменту (управління) освіти, науки та молодіжної політики за місцем попереднього навчання абітурієнта перед департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації.

В медичний пункт ліцею подати наступні документи:  Карту профілактичних щеплень Ф063, медичну довідку Ф086, медичну картку дитини Ф025/0; ЕКГ, УЗД ОЧП, ЕХОкардіоскопію серця, рентгенографію додаткових пазух носа, рентгенографію органів грудної клітини, сертифікати від нарколога та психіатра,  довідку про стан здоров’я від лікаря ортопеда-травматолога, інформативна згода на проведення вакцинації від грипу, ревакцинація  АДП-М і ОПВ, проба Манту.

Папка на зав’язках. (Телефон для довідок: 2-55-66).

Адреса ліцею: 78405, Ів.– Франківська обл., м. Надвірна, вул. Сірика 1"А".

Тел.(03475) 2-90-30 (приймальня директора ліцею);   (03475) 2-31-85 (КПП).  

ДЕТАЛЬНІША ІНФОРМАЦІЯ

                                                                                                                                       

Спортивна робота

 

Спортивна робота проводиться з метою сприяння психологічному та фізичному здоров’ю майбутніх військових фахівців, виробленню у них рис сміливості, мужності, самовладання в екстремальних ситуаціях, взаємовиручки, військової товариськості у ліцеї. Вона допомагає формувати у ліцеїстів високі патріотичні, морально-психологічні та фізичні якості, необхідні для військової служби на офіцерських посадах у Збройних силах України. 

 

    Спортивно-масова робота має на меті сформувати в ліцеїстів стійку мотивацію дбайливого ставлення до свого здоров’я, вміння та навички щодо самостійних занять фізичними вправами, залучити до систематичних занять спортом кожного вихованця, дисциплінувати, навчити організованості, шанобливого ставлення до членів військового колективу, почуття військової товариськості та бойової взаємовиручки. 

 

Для досягнення цієї мети в ліцеї проводяться: 

•ранкові фізичні зарядки; 

•уроки фізичної культури; 

•спортивно-масова робота; 

•Спартакіада ліцею; 

•спортивні свята.

 

Діють секції: 

•тхеквондо-ВТФ;

•футболу;

•легкої атлетики;

•атлетизму;

•стрільби;

•ушу-саньшоу.

Військово-патріотичне виховання молоді

Військове виховання ліцеїстів здійснюється у процесі виконання ними розпорядку дня, шляхом ознайомлення з життям та бойовим навчанням Збройних Сил, набуття ліцеїстами теоретичних знань і практичних навичок з допризивної підготовки. При цьому враховується необхідність підготовки ліцеїстів до прийняття військової присяги та виконання статутів Збройних Сил. 

Навчально-матеріальна база

До послуг ліцеїстів 13 навчальних кабінетів:

 

•2 кабінети української мови              •2 кабінети іноземної мови

•1 кабінет української літератури       •1 кабінет зарубіжної літератури 

•2 комп’ютерних класи                      •1 кабінет біології 

•1 кабінет фізики                              •        1 кабінет хімії

•1 кабінет географії                          •      1 кабінет історії

•1 кабінет захисту відчизни 

 

                                                                 

 • Бібліотека, яка нараховує 12569 примірників, з них 11045 підручників.
• Тренажерний зал.
• Спортивне містечко, у складі майданчиків для міні-футболу, баскетболу, волейболу, гімнастичного комплексу та вуличних тренажерів.
• Стройовий плац.

• Тир для стрільби з пневматичної гвинтівки.

• Смуга перешкод.

 

 

Кадровий склад

Успішному засвоєнню ліцеїстами навчального матеріалу сприяє самовіддана праця вчителів та вихователів. Проведення консультацій, робота факультативних занять, позакласна робота дозволяє забезпечити рівний доступ до якісної освіти, що підтверджується високим відсотком вступу до вищих навчальних закладів.

 

 
 
Відповідно додатку 23 до Ліцензійних умов (Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)

ВІДОМОСТІ

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти

Педагогічні працівники

Необхідна кількість, осіб

Фактична кількість, осіб

Відсоток потреби

Педагогічні працівники, усього

58

58

0

у тому числі ті, що:

     

мають відповідну освіту

58

58

0

працюють у закладі освіти за сумісництвом

2

2

0

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради   

Найменування навчальної дисципліни

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Повне найменування посади

Повне найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж (повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, вид документа, дата видачі)

Примітки

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Психологія

Мартинюк Микола Лонгінович

Начальник ліцею

Донецьке вище військове політичне училище інженерних військ і військ зв’язку (1983, «Військово-політична»; офіцер з вищою військово-політичною освітою, вчитель історії і суспільствознавства);

Київський військовий гуманітарний інститут (1996, «Практична психологія»; офіцер військового управління оперативно тактичного рівня)

Відповідає займаній посаді (2016)

І (2017)

36

ІФОІППО свідоцтво

№5191 від 28.11.2014

 

ІФОІППО свідоцтво №ПК0213637635317 від 27 січня 2017

Начальник

ліцею

 

Вчитель психології

Математика

Риндич

Оксана Василівна

Заступник начальника з навчальної роботи

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1992, «Математика»; учитель математики, інформатики і обчислювальної техніки)

Відповідає займаній посаді (2018)

Вища

Старший вчитель (2018)

26

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376130616 від 26 лютого 2016

Заступник начальника ліцею

Вчитель математики

Художня культура

Барган Ярослав Іванович

Заступник начальника з виховної роботи

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1992, «Російська мова і література»; вчитель російської мови і літератури)

Відповідає займаній посаді (2017)

 

 

ІІ (2014)

 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

ЦІППО свідоцтво

№142033 від 11.09.2015

ІФОІППО свідоцтво

№1924 від 21.03.2014

Заступник начальника ліцею

 

 

Вчитель художньої культури

Захист Вітчизни

Куцань Микола Никифорович

Заступник начальника з навчально-виховної роботи

Новосибірське вище військово-політичне училище (1976, «Військово-політична, суспільно-військове»; офіцер-політпрацівник з вищою освітою)

Відповідає займаній посаді (2017)

ІІ (2014)

42

ІФОІППО свідоцтво

№ПК0213637664517 від 10.02.2017

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376149818 від 02.03.2018

 

Заступник начальника ліцею

Учитель «Захисту Вітчизни»

Українська мова та література

Бойко Віра Василівна

Педагог-організатор

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1973; українська мова та література)

ІІ (2014)

 

 

Вища

Вчитель-методист (2015)

44

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376453318 від 12.10.2018

№ 249 від 30 січня 2015

Педагог-організатор

 

Вчитель укр.мови і літератури

Українська мова та література

Савчин Галина Дмитрівна

Вчитель української мови та літератури

Прикарпатський університет

імені Василя Стефаника (1995, «Українська мова та література»; вчитель української мови та літератури)

Вища

Старший вчитель (2018)

30

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376483217 від 27 жовтня 2017

 

Українська мова та література

Стоцька

Галина Ярославівна

Вчитель української мови та літератури

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (1996, «Російська мова і література та українська мова і література»; вчитель російської мови і літератури та української мови і літератури)

І (2014)

22

ІФОІППО свідоцтво

№5615

від 29 листопада 2013

 

Українська мова та література

Яремин

Ольга Михайлівна

Вчитель української мови та літератури

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2007, «Мова та література (польська)»; філолог, викладач польської мови та літератури, української мови та літератури)

ІІ (2015)

11

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376405818 від 21 вересня 2018

 

Українська мова та література

Кройтор Любов Василівна

Вчитель української мови та літератури

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (1996, «Українська мова та література»; філолог, викладач української мови та літератури)

Вища (2014)

22

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376405718 від 21 вересня 2018

 

Українська мова та література

Кисляк

Лідія Ярославівна

Вчитель української мови та літератури

Київський

Університет імені Тараса Шевченка (1999, «Українська мова та література і фольклористика»; філолог, спеціаліст української мови та літератури і фольклористики)

І (2015)

17

ІФОІППО свідоцтво

№2612

від 16 травня 2014

 

Англійська мова

Білічак

Галина Володимирівна

Вчитель англійської мови

Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державний університет (1988, філолог, викладач англійської мови та літератури)

Вища

Старший вчитель (2018)

21

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376283517 від 26 травня 2017

 

Англійська мова

Гуменюк

Ольга Василівна

Вчитель англійської мови

Прикарпатський університет

імені Василя Стефаника (2003, «Мова та література (англійська)»; філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури)

Спеціаліст

14

Курсової підготовки не проходила (знаходилась у декретній відпустці)

 

Англійська мова

Ковальчук

Марія

Мирославівна

 

Вчитель англійської мови

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (2012, «Мова і література (англійська)»; філолог, вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури)

ІІ (2016)

4

Атестувалася вперше у 2016

Німецька мова

Малейко

Марія

Дмитрівна

Вчитель німецької мови

Ужгородський державний університет (1978, «Німецька мова і література»; філолог, викладач німецької мови)

Вища

Старший вчитель (2014)

40

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376245917 від 14 квітня 2017

 

Англійська мова

Гук Марта Ігорівна

Вчитель англійської мови

Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника

Спеціаліст

5

 

Знаходиться в декретній відпустці

Математика

Юринець Оксана Любомирівна

Вчитель математики

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (1994, «Математика і фізика»; вчитель математики і фізики)

Вища (2017)

24

ІФОІППО свідоцтво №ПК0213637669116 від 05 лютого 2016

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376548516 від 11 листопада 2016

Вчитель математики

 

Вчитель технології

Математика

Ільницька Надія Борисівна

Вчитель математики

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (2002, «Математика»; математик, викладач)

І (2017)

15

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376560616 від 25 листопада 2016

 

Математика

Тимків

Наталія Михайлівна

Вчитель математики

Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника

І (2017)

11

ІФОІППО свідоцтво №4675 від 31 жовтня 2014

 

Математика

Романець Степан Петрович

Вчитель математики

Львівський ордена Леніна державний університет ім. І. Франка (1975, «Математика»; математик, викладач математики)

І (2017)

37

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376488816 від 28 жовтня 2016

 

Фізика

Гринішак Михайло Васильович

Вчитель фізики

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1978, фізика і математика; вчитель фізики і математики середньої школи)

Вища

Старший вчитель (2018)

35

ІФОІППО свідоцтво

№ ПК02136376397217 від 22 вересня 2017

 

Фізика,

Астрономія,

Трудове навч.

Логутенков Юрій Вікторович

Вчитель фізики

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1982, «Фізика і математика»; вчитель фізики і математики)

Вища

Старший вчитель (2014)

21

ІФОІППО свідоцтво

№ ПК02136376612718 від 14 грудня 2018

 

Інформатика

Дудин Наталія Василівна

Вчитель інформатики

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2011, «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»; викладач загально технічних дисциплін)

ІІ (2017)

12

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376501616 від 28 жовтня 2016 ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376590918 від 30 листопада 2018

Вчитель інформатики

 

Вчитель трудового навчання

Біологія

Війтик Світлана Богданівна

Вчитель біології

Тернопільський державний педагогічний інститут ім.Я.О.Галана (1990, вчитель біології з додатковою спеціальністю хімія; вчитель біології і хімії)

Вища

Старший вчитель (2015)

28

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376504817 від 27 жовтня 2017

 

Хімія,

екологія

Заводовська Надія Михайлівна

Вчитель хімії

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2007, «Хімія»; хімік, викладач хімії)

І (2014)

16

ІФОІППО свідоцтво

№2823

від 05 червня 2015

 

Географія,

Біологія, ОБЖ, Економіка

Дякун Надія Романівна

Вчитель географії

Тернопільський державний педагогічний інститут (1993, географія і біологія; учитель географії і біології)

Вища

Старший вчитель (2018)

25

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376511817 від 10 листопада 2017

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376508216 від 28 жовтня 2016

Вчитель географії

 

Вчитель біології

Історія,

Художня культура

Кер. гуртка

Губарчук Мирослава Михайлівна

Вчитель історії

Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича (2000, «Всесвітня історія»; магістр історії)

ІІ (2016)

13

ІФОІППО свідоцтво

№ 1365 від 27.02.2015

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376428716 від 07.10.2016

Вчитель історії

Викладач курсу «Художня культура»

Історія, Правознавство

Краюшкіна Надія Юріївна

Вчитель історії

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (2003, «Історія»; історик, викладач)

І (2017)

12

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376147017 від 03.03.2017

 

Історія, Правознавство

Нищак

Оксана Миколаївна

Вчитель історії

Прикарпатський університет

ім. Василя Стефаника (2004, «Історія»; історик, викладач)

І (2016)

14

ІФОІППО свідоцтво

№ 5045

від 06.11.2015

 

Християнська етика

Гринів

Роман Любомирович

Вчитель християнської етики

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника» (2010, філолог, викладач української мови та літератури)

Івано-Франківська теологічна академія (2009, «Теологія»; теолог, викладач релігієзнавства та християнської етики(

ІІ (2015)

7

ІФОІППО свідоцтво №6104 від 12.12.2014

 

Фізична культура

Войчишин Віталій Іванович

Вчитель

фізичної культури

Львівський державний інститут фізичної культури (1992, фізичне виховання; викладач фізичного виховання і спорту)

Вища

Вчитель-методист (2018)

18

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376534717 від 10 листопада 2017

 

Фізична культура, рукоп. бій

Данилевич Назар Павлович

Вчитель

фізичної культури

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2009, «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»; викладач фізичного виховання, організатор туристичної роботи)

І (2017)

10

ІФОІППО свідоцтво №ПК021363766136

від 09 грудня 2016

 

Фізична культура

Самборський Петро Васильович

Вчитель

фізичної культури

Військовий двічі Червонопрапорний інститут фізичної культури м. Ленінград (1988, «Фізична культура і спорт»; спеціаліст фізичної підготовки і спорту, викладач фізичної підготовки)

І (2016)

30

ІФОІППО свідоцтво

№ 5381 від 20.11.2015

 

Фізична культура

Іванків Михайло Михайлович

Вчитель

фізичної культури

Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника

Спеціаліст

2

 

Музика,

Керівник хорового гуртка

Цимбалюк Василь Дмитрович

Вчитель мистецтва, Керівник вок. гуртка

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1988, «Історія»; вчитель історії і суспільствознавства)

Спеціаліст

2

2019

Вперше атестується у 2019 році

Практичний психолог

Рубінський Микола Миколайович

Практичний психолог

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (1997, «Психологія. Практична психологія в галузі освіти»; практичний психолог)

Вища (2018)

27

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376154218 від 02 березня 2018

 

Педагог соціальний

Гуш Тетяна Михайлівна

Педагог соціальний

Коломийський педагогічний коледж Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (2005, «Соціальна педагогіка»; соціальний педагог, педагог-організатор)

9 тарифний розряд єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці (2016)

13

ІФОІППО свідоцтво

№4659 від 24.10.2014

 

Інформатика

Боярчук Віталій Іванович

Вихователь

Житомирське вище училище радіоелектроніки ПВО (1984, «Радіотехнічні засоби»; військовий радіоінженер)

ННІ ПОДН ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015, «Математика»; математик, викладач)

ІІ (2016)

 

 

ІІ (2017)

32

ІФОІППО свідоцтво

№ 5310 від 20.11.2015

ІФОІППО свідоцтво

№ 5418

від 20.11.2015

Вихователь

 

 

Вчитель інформатики

Захист Вітчизни

Вінтоняк Віктор Васильович

Вихователь

ННІ ПОДН ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015, «Психологія»; психолог, викладач)

ІІ (2018)

19

ІФОІППО свідоцтво №ПК0213637661118 від 16 лютого 2018

 

 

Гвоздянчук Руслан Іванович

Вихователь

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2013, «Фізика»; фізик, викладач)

ІІ (2017)

 

 

Атестувався вперше у 2017

 

Гіренок Валерій Михайлович

 

Вихователь

Київський військово-гуманітарний інститут Національної академії оборони України м. Львів (2000, «Практична психологія»; психолог, офіцер військового управління, оперативно-тактивного рівня)

І (2018)

 

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376500217 від 27 жовтня 2017

 

Захист Вітчизни

Грубальський Руслан Борисович

Вихователь

Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ імені Маршала Радянського Союзу Крилова Н.І. (1992, «Технічні системи об’єктів»; інженер та електромеханік)  

Навчально-науковий інститут після дипломної освіти та дистанційного навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015, «Інформатика»; фахівець з інформатики, викладач)

І (2017)

 

 

ІІ (2016)

29

ІФОІППО свідоцтво №ПК02136376511116 від 28 жовтня 2016

ІФОІППО свідоцтво

№ 5627 від 04.12.2015

Вихователь

 

 

Учитель предмету «Захист Вітчизни»

 

Івасик

Юрій Петрович

Вихователь (черговий)

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатського національний університет

імені Василя Стефаника» (2014, «Фізика»; фізик, викладач)

Спеціаліст

 

 

Атестація 2019

 

Каралаш Василь Миколайович

Вихователь (черговий)

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (2002, «Історія»; вчитель історії)

ІІ (2018)

 

ІФОІППО свідоцтво

№ПК0213637661318

від 16 лютого 2018

 

 

Кепещук Віталій Павлович

Вихователь (черговий)

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

Імені Василя Стефаника» (2008, «Історія»; історик, викладач)

І (2018)

 

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376258917

від 14 квітня 2017

 

 

Захист Вітчизни

Кітнюк В’ячеслав Андрійович

Вихователь

Полтавське вище зенітне ракетне військове училище ім. генерала армії Ватутіна Н.Ф. (1983, «Командна тактична»; офіцер з вищою військовою освітою – інженер радіотехнічних засобів);

Навчально-науковий інститут після дипломної освіти та дистанційного навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015, «Соціальна педагогіка»; соціальний педагог, викладач)

І (2018)

 

 

ІІ (2014)

34

ІФОІППО свідоцтво

№ПК0213637661218

від 16 лютого 2018

ІФОІППО свідоцтво

№ 2855

від 31.05.2013

Вихователь

 

 

Вчитель «Захисту Вітчизни»

 

Козороз Микола Вікторович

Вихователь

Прикарпатського НУ

ім. В. Стефаника

ІІ

 

ІФОІППО

 

Захист Вітчизни

Кухта

Роман Петрович

Вихователь

Київський державний інститут культури імені О.Є. Корнійчука (1979, «Культурно-освітня робота»; культосвітпрацівник, керівник самодіяльного оркестрового колективу)

Навчально-науковий інститут після дипломної освіти та дистанційного навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015, «Соціальна педагогіка»; соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки)

І (2016)

 

 

ІІ (2014)

33

ІФОІППО свідоцтво

№ 0213637699616 від 19.02.2016

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376582818

від 30 листопада 2018

 

Вихователь

 

 

Вчитель «Захисту Вітчизни»

 

Колюжев Олександр Іванович

Вихователь

Хмельницьке вище артилерійське командне училище імені маршала артилерії Яковлева Н.Д. (1985, «Командна тактична артилерія»; офіцер з вищою військово-спеціальною освітою – інженер по експлуатації артилерійського озброєння)

Навчається на І курсі інституті післядипломної освіти довузівської підготовки «Соціальна робота»

Спеціаліст

 

 

 

Росляк Володимир Петрович

Вихователь

Чернівецький ордена Трудового Червоного Прапора державного університету (1984, «Хімія»; хімік викладач)

ІІ (2017)

 

ІФОІППО свідоцтво

№ 5553

від 28.11.2014

 

 

Сіщук Василь Васильович

Вихователь

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2007, «Мова та література (німецька)»; філолог, викладач німецької мови та зарубіжної літератури)

Спеціаліст

 

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376453818

від 12.10.2018

 

 

Стоцький Любомир Романович

Вихователь

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника (1997, «Початкове навчання і музика»; вчитель початкових класів та музики)

ІІ (2015)

 

ІФОІППО свідоцтво

№ 5554

від 28.11.2014

 

 

Фафлей

Євгеній Іванович

Вихователь

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2014, «Фізичне виховання»; вчитель фізичної культури, організатор туристичної роботи)

ІІ (2018)

 

 

 

Шамрайов Віктор Іванович

Вихователь

Челябінське вище танкове командне училище імені 50-річчя Великого Жовтня (1980, «Командна, тактична, колесні і гусеничні машини»; офіцер з вищою військовою спеціальною освітою, інженер по експлуатації колісних і гусеничних машин)

Навчально-науковий інститут після дипломної освіти та дистанційного навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (2015, «Соціальна педагогіка»; соціальний педагог, викладач соціальної педагогіки)

ІІ (2016)

34

ІФОІППО свідоцтво

№ 5311

від 20.11.2015

 

Фізична культура

Яворський Василь Іванович

Вихователь

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2007, «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»; вчитель фізичної культури, організатор туристичної роботи)

 

І (2017)

9

ІФОІППО свідоцтво

№ПК02136376298016

від 27.05.2016

 

 

Щербатий Ярослав Миколайович

Вихователь

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1985, «Педагогіка і методика початкового навчання»; вчитель початкових класів)

Вища, старший вчитель (2011)

40

ІФОІППО свідоцтво

№5517

від 10.12.2010

Прийнята на роботу 16.01.2019

 

Фірка Ганна Миколаївна

Вихователь

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2009, «Економіка підприємства»; економіст)

Навчається на І курсі ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника»

Спеціаліст

Прийнята на роботу 18.09.2018

 

Особи, які працюють за сумісництвом

Керівник хореографічного гуртка

Савчук

Ольга Володимирівна

Керівник хореографічного гуртка

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2010, «Початкове навчання»; вчитель початкових класів і хореографії)

Спеціаліст

 

Спеціаліст

 

 

Андрейчук Петро Дмитрович

Вихователь

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (2015, «Музичне мистецтво»; артист оркестру (камерного ансамблю), викладач фагота)

Спеціаліст

2

Прийнята на роботу 19.11.2018

Методична робота

  

    Методичне об’єднання вчителів фізичної культури сформоване з 5 викладачів - 2 вчителя-методиста, 1 старший вчитель, 3 майстри спорту, 1 аспірант та 2 спеціалісти. Основна діяльність спрямована на формування у ліцеїстів навичок здорового способу життя, залучення вихованців до систематичних самостійних занять фізичною культурою і спортом та підготовку їх до вступу у ВНЗ силових структур України. Значну увагу викладачі приділяють методичній роботі, результатом якої є розроблені ряд методичних посібників і навчальних програм. Серед них: "Основи атлетизму", "Методичні рекомендації вступникам до ВНЗ силових структур України з фізичної підготовки", "Вплив занять тхеквондо-ВТФ на фізичний стан школярів", "Комплексна програма з фізичної підготовки ПВСЛІ", "Програма з фізичної культури ПВСЛІ (спортивний профіль)".

     Традицією стало проведення Спартакіади ліцею, яка включає змагання з 8 видів спорту. Викладачі методичного об’єднання очолюють спортивні гуртки і секції з наступних видів спорту: тхеквондо-ВТФ, футбол, легка атлетика, кульова стрільба та атлетизм. Вихованці цих секцій виступають на змаганнях різних рівнів і стають переможцями та призерами обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань. 

     На базі навчального закладу створено ліцейний молодіжно-спортивний клуб «Прикарпатський військово-спортивний ліцей».

     Методичне об’єднання української мови і літератури та світової літератури об’єднує 5 учителів.

     Їхня педагогічна діяльність відзначається умінням організовувати свою роботу і діяльність учнів, викликати в них інтерес до змісту навчання, прагнення зробити кожний урок уроком учнів, коли учительське «треба» перетворюється на учнівське «хочу».

     Змістовно проводяться у ПВСЛІ тижні та декади української мови і літератури. Родзинкою цих свят є виступи театру-студії «Покрова». 

     В ліцеї викладаються дві іноземні мови: англійська та німецька. Методичне об’єднання вчителів наполегливо працює над підвищенням фахового рівня, забезпечуючи в основному високий та достатній рівень навчальних досягнень учнів у чотирьох видах мовленнєвої компетенції: говоріння, аудіювання, читання та письма. Комунікативний підхід є прерогативою у викладанні предмета. Як результат, випускники ліцею демонструють хороші знання, навчаючись у вищих навчальних закладах України.

     Кафедра природничо-математичних наук – це найбільш чисельна кафедра ліцею, яка налічує 11 членів. Серед них : 1 методист (Вирстюк О.І.), 5 вчителів вищої категорії (Гринішак М.В., Вирстюк О.І., Війтик С.Б., Дякун Н.Р., Логутенков Ю.В.), 3 вчителя І категорії (Білусяк В.В. , Заводовська Н.М., Романець С.П.), 2 спеціалісти (Ільницька Н.Б, Кібаш Н.М.), лаборант (Сем’янів Г.Д.). Викладання деяких предметів ведеться в обладнаних навчальних кабінетах. Так, чудово оснащені кабінети географії, хімії, фізики, біології, інформатики, забезпечені достатніми наочними та навчальними матеріалами, приладами, картами, препаратами. Для створення затишку здійснюється озеленення приміщень.

     Велика увага приділяється вивченню таких прикладних наук, як фізики, математики, інформатики. Без знання цих дисциплін обійтися в Збройних Силах практично неможливо. Адже майже в кожній військовій професії потрібні вміння проводити точні обчислення та досить складні математичні розрахунки, керувати військовою технікою, проектувати літаки, різні інженерні споруди та багато іншого. Саме тому велике значення в ліцеї надається вивченню «Основ інформатики та обчислювальної техніки». Вчитель географії звертає увагу на військово-стратегічне положення України та країн світу, міжнародні організації, військово-політичні союзи, що теж є необхідним у професії військовослужбовця. А у вільний від навчання час проводить екскурсії визначними місцями України. Вчитель біології на своїх уроках постійно прививає любов до природи, навчає тому, що в умовах тренувань на військових полігонах важливим є збереження та раціональне використання природних ресурсів. Вчитель хімії, здійснюючи міжпредметні зв’язки, навчає ліцеїстів практичного застосування хімічних речовин, сумішей та наслідків їхньої дії на людей та навколишнє середовище. 

     Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін

     Сучасні вимоги до шкільного навчального процесу полягають не тільки в тому, щоб учні отримали систему наукових фактів, готових істин і штампів поведінки. Навчання повинно формувати в учнів здатність творчо мислити, уміння зіставляти та аналізувати факти, аргументовано захищати свою точку зору, критично ставитися до джерел інформації, учитися розуміти інших, співпрацювати з ними. Саме над вирішенням таких проблемних питань (застосування активних та інтерактивних методів навчання) працює кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін ПВСЛІ, яка об’єднує вчителів історії, історії українського війська, основ правознавства, основ християнської етики.

     Методи активізації пізнавальної діяльності дозволяють вирішити комплекс проблем, які досить часто постають перед педагогами: 

     •усі ліцеїсти класу включаються в роботу;

     •опрацьовується, узагальнюється й повторюється велика кількість навчального матеріалу;

     •кожен має можливість висловити своє судження;

     •учні навчаються грамотно аргументувати свою думку і знаходити альтернативні рішення;

     •формуються доброзичливі стосунки в учнівському колективі;

     •велика увага приділяється формуванню національної свідомості та патріотизму.

                                                                                                   

                                                                                                       ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ                  

Автор та назва програми

Клас вивчення

Установа, котра затверджувала або схвалювала

Дата затвердження чи схвалення

Вихідні дані протоколу

Войчишин В.І., Войчишин Л.І.,

Богдан В.І., Корсак О.М. «Комплексна програма фізичної підготовки учнів 8-11 кл. ПВСЛІ»

8-9 класи

(фізична культура)

Івано-Франківський ОІППО

13.03.2002

Протокол №1

Войчишин В.І.,

Корсак О.М. «Програма

з фізичної культури

для 10-12 класів

(спортивний профіль)»

10-11класи

(фізична культура)

Івано-Франківський ОІППО

05.03.2009

Протокол №1

 Програма «Історія українського війська»

Авт. Нищак О.М., Гуцуляк Н.Ю.

8-11 класи

Івано-Франківський ОІППО

23.11.2012

Витяг з протоколу № 3 засідання науково-методичної ради ОІППО

«Захист Вітчизни» Програма для ліцеїстів 8-9 класів Прикарпатського ВСЛІ. Авт.. Мартинюк М.Л., Грубальський Р.Б.

8-9 класи

Міністерство освіти та науки України

21.03.2014

Лист МОН України №14.1/12-1-437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Предметно-методичні об’єднання

                                                                                               

Методоб’єднання філологічних дисциплін: Савчин Г.Д. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель,  Бойко В.В. – спеціаліст вищої категорії, учитель методист, Кройтор Л.В, – спеціаліст  вищої категорії, Стоцька Г.Я. – спеціаліст І категорії, Кисляк Л.Я. – спеціаліст ІІ категорії, Яремин О.М. – спеціаліст ІІ категорії, Багрій О.А. – спеціаліст.

                                                                                                         

Методоб’єднання вчителів математики та інформатики: Риндич О.В. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, заступник директора з навчальної роботи, Кібаш Н.М. – спеціаліст ІІ категорії, Ільницька Н.Б. – спеціаліст ІІ категорії, Юринець О.Л. –спеціаліст вищої категорії, Романець С.П. – спеціаліст І категорії, Михайленко М.Д. – спеціаліст.

                                                                                                     

Методоб’єднання вчителів іноземних мов: Білічак Г.В., – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Малейко М.Д. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Ковальчук М.М. – спеціаліст ІІ категорії,  Гуменюк О.В. – спеціаліст,  Гук М.І. – спеціаліст.

                                                                                               

 Методоб’єднання природничих дисциплін: Війтик С.Б. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель. Гринішак М.В. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Дякун Н.Р. – спеціаліст вищої  категорії, старший учитель, Логутенков Ю.В. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Заводовська Н.М. – спеціаліст І категорії,  Дудин Н.В. – спеціаліст

                                                                       

             Методоб’єднання суспільно-гуманітарного циклу: Нищак О.М. – спеціаліст І  категорії,  Краюшкіна Н.Ю. – спеціаліст ІІ категорії, Губарчук М.М. – спеціаліст ІІ категорії.

 

                                                                           

           Методоб’єднання учителів фізичної культури: голова методичного об’єднання Войчишин В.І. – учитель вищої категорії, учитель-методист, майстер спорту, тренер з атлетичної гімнастики; Корсак О.М.– учитель вищої категорії, учитель-методист, майстер спорту, тренер І категорії, тренер з тхеквондо; Самборський П.В, – учитель фізичної культури, тренер з футболу;    Данилевич Н.П.  – учитель ІІ категорії, майстер спорту, тренер з УШУ-саньдо і тайського боксу, випускник ліцею 2004 року.

 

 

                                        

                        

 

 

Навчальна діяльність

Навчально-виховний процес у ліцеї будується на основі власного статуту, річного плану роботи, базових навчальних планів та програм Міністерства освіти і науки.

Ліцей планує свою роботу самостійно. Основним документом, що визначає повсякденну діяльність ліцею, є річний план роботи. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес , є робочий навчальний план. 

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти, вищої від рівня державних стандартів.

Ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання із проживанням учнів у ліцеї-інтернаті.

Щоденна кількість і послідовність навчальних, навчально-тренувальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується начальником ліцею.

Порядок організації навчального процесу, форми навчання та контролю за набуттям знань, вмінь і навичок, порядок проведення державної підсумкової атестації ліцеїстів, терміни початку і закінчення навчального року та тривалість канікул встановлюються ліцеєм відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України. 

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня, у День знань, і закінчуються у восьмих класах після навчальної практики, у десятих класах – після польових зборів, у випускних класах – після завершення державної підсумкової атестації.

Навчальний процес здійснюється за семестровою системою навчання.

Структурою навчального року встановлюються зимові та Великодні канікули. Тривалість канікул протягом навчального року - не менше 30 календарних днів

Тривалість уроків у ліцеї становить 45 хвилин.

В другій половині дня проводиться самопідготовка ліцеїстів до занять під керівництвом вихователів.

Ліцеїсти, які мають позитивні річні підсумкові оцінки, переводяться до наступного класу.

Ліцеїсти, які мають за підсумками семестру та навчального року початковий рівень досягнень у навчанні (1,2,3 бали) хоча б з одного предмета за рішенням педагогічної ради та згідно наказу начальника відраховуються з ліцею незалежно від того, в якому класі вони навчаються, про що письмово в двотижневий термін повідомляється органам управління освіти за місцем проживання ліцеїста. Учні-сироти переводяться в загально-освітні інтернати.

Питання відрахування з ліцею за недисципліновність або за низькі моральні якості вирішується педагогічною радою ліцею та відповідним наказом начальника ліцею незалежно від терміну навчання ліцеїста. До таких дисциплінарних проступків відносяться :

а) наруга над державною символікою;

б) безпідставний систематичний пропуск занять;

в) крадіжки, руйнування ліцейного майна;

г) самовільне залишення ліцею;

д) вживання спиртних напоїв, наркотичних, токсичних речовин;

е) нестатутні відносини.

Log in