Навчальний план

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступеня військово-спортивного профілю навчання для дітей віком з 13 років. В ліцеї навчається 320 ліцеїстів у 12 класах. З них: 76 – у 8-х класах, 76 – у 9-х класах, 91 – у 10-х класах, 77 – у 11-х класах.

У 2019/2020 навчальному році ліцей працюватиме за шестиденним робочим тижнем.

На виконання статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» та рекомендацій МОН України 2019/2020 навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Заїзд на навчання – 01 вересня 2019 року, свято першого дзвоника – День знань – 02 вересня 2019 року, свято «Останній дзвоник» – 29 травня 2020 року.

Навчальний план Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 23.11.2011 № 1392, абзацу 22 ч.1 ст. 64 Закону України «Про освіту», на основі державних освітніх стандартів і зразків освітніх навчальних програм, курсів, дисциплін, відповідно до вимог нормативних актів, що                                   визначають обов’язковий мінімум змісту та вимоги до рівня підготовки учнів за відповідною освітньою програмою. Структурно-освітня програма ліцею – це сукупність освітніх програм ІІ-ІІІ рівнів навчання (базової загальної середньої освіти та профільної загальної середньої освіти). Навчальний план розроблено:

-       для 8-9-х класів – на основі Типової освітньої програми, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;

-       для 10-11-х класів – на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 20.04.2018 №408 (для 10-х класів Державний стандарт 2011 року).

Відповідно наказу освіти і науки України №1369 від 07.12.2018 року «Про затвердження порядку проведення державної підсумкової атестації (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за №8/32979), учні 9-х та 11-х класів складають державну підсумкову атестацію.

На виконання навчальної програми з предмету «Захист Вітчизни» (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407) у 10-х класах в період з 01.06.2020 по 12.06.2020 року проводяться військово-польові збори. Річна оцінка з предмету «Захист Вітчизни» у 10 класах виставляється, враховуючи результати підсумкового іспиту військово-польових зборів.

Навчальний план включає в себе інваріантну  та  варіативну складову. Враховуючи профіль ліцею, відповідно до наказів МОН України  від 20.04.2018 №405, №406 здійснено перерозподіл годин між освітніми галузями інваріантної складової: за рахунок зменшення кількості годин трудового навчання, зарубіжної літератури, основ здоров’я у 8-9-х класах збільшено кількість годин на вивчення алгебри та фізичної культури, у 10-11-х класах частину годин варіативної складової використано на вивчення окремих предметів інваріантної складової, а саме: іноземної мови, математики, історії України. Відповідно до військово-спортивного профілю навчання у 10-11 класах збільшено кількість годин на вивчення предмету «Захист Вітчизни», фізична культура. На виконання листа департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 01.07.2019 року №431 у 8-9 та 11 класах факультативно вивчається предмет «Християнська етика». Враховуючи рекомендації наказу МОН України від 20.04.2018 року №408 та з метою оптимізації навчального процесу, навчальні предмети навчального плану півгодинного та одногодинного тижневого навантаження вивчаються концентровано впродовж одного (першого чи другого) семестру відповідно до затвердженого розкладу занять на даний навчальний рік. Починаючи з восьмого класу вводяться спарені уроки.

Варіативна частина навчального плану включає в себе:

додатковий час на вивчення таких навчальних предметів:

-         алгебра (8-9 кл.);

-         фізична культура (8-11 кл.)

-         іноземна мова (10-11 кл.);

-         математика (10-11 кл.);

-         історія України (11 кл.);

-         Захист Вітчизни (10-11 кл);

введення курсів за вибором:

-         Захист Вітчизни (8-9 кл);

-         історія українського війська (8-9, 11 кл.);

факультативні заняття:

-         християнська етика (8-9, 11 кл.);

-         українська мова «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» (8 кл.);

-         українська мова «Синтаксис складного речення» (9 кл.);

-         українська мова «Стилістика української літературної мови» (10-11 кл.).

            Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» та від 08.04.2016 №401 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року №128» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за №645/ 28775, листа МОН України №1/9-322 від 18.05.2018 «Розяснення щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у ЗНЗ в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей» вводиться поділ класів на групи при вивченні української мови, іноземної мови, інформатики, фізичної культури.

Навчання в ліцеї здійснюється за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України та навчальними програмами (додаток 1) затвердженими наказами МОН України: для 8-9 класів відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 та від 23.10.2017 №1407; для 10-11 класів – наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2016 №826. Відповідно до Листа МОН України №14.1/12-1-437 предмет «Захист Вітчизни» у 8-9 класах викладається за Програмою для ліцеїстів 8-9 класів Прикарпатського ВСЛІ «Захист Вітчизни» (Мартинюк М.Л.,  Грубальський Р.Б.), для 10-11 класах – відповідно до наказу МОН України від 23.10.2017 №1407 за навчальною програмою «Захист Вітчизни» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (профільний рівень).

Прикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради працює в режимі повного дня, таблиця розподілу навчального часу, передбаченого на додаткове опрацювання навчальних дисциплін відображається у графіку консультаційних занять. Кількість часу для додаткового опрацювання для кожного класу не перевищує норми, визначені ДСанПіН 5.5.2.008-01 у частині виконання домашніх завдань.

Навчальний план ІІ ступеня на 2019/2020 н.р. 

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

8-А

8-Б

8-В

9-А

9-Б

9-В

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

 

 

 

1

1

1

Мистецтво

1

1

1

1

1

1

Алгебра

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

Геометрія

2

2

2

2

2

2

Біологія

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

2

1,5

1,5

1,5

Фізика

2

2

2

3

3

3

Хімія

2

2

2

2

2

2

Інформатика

2

2

2

2

2

2

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Трудове навчання

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Фізична культура

3+0,5

3+0,5

3+0,5

3+0,5

3+0,5

3+0,5

Разом:

30+1,5

30+1,5

30+1,5

31,5+1,5

31,5+1,5

31,5+1,5

Варіативна складова

3

3

3

3

3

3

Курси за вибором:

2

2

2

2

2

2

Захист Вітчизни

1

1

1

1

1

1

Історія українського війська

1

1

1

1

1

1

Факультативні заняття:

1

1

1

1

1

1

Синтаксис складного речення

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Синтаксис простого та простого ускладненого речення

0,5

0,5

0,5

 

 

 

Християнська етика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме навантаження на одного учня

33

33

33

33

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

34,5

34,5

34,5

36

36

36


Начальник Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату

Івано-Франківської обласної ради

полковник                                                                         М.Л. Мартинюк

Навчальний план ІІІ ступеня на 2019/2020 н.р. 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Інваріантна складова

10-А

10-Б

10-В

11-А

11-Б

11-В

Базові предмети

27

27

27

26

26

26

Українська мова

2

2

2

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна  література

1

1

1

1

1

1

Іноземна мова

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

2+1

Історія України

1,5

1,5

1,5

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5+0,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

Громадянська освіта

2

2

2

 

 

 

Математика

3+2

3+2

3+2

3+2

3+2

3+2

Біологія і екологія

2

2

2

2

2

2

Географія

1,5

1,5

1,5

1

1

1

Фізика і астрономія

3

3

3

3,5

3,5

3,5

Хімія

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Фізична культура

3+2

3+2

3+2

3+2

3+2

3+2

Захист Вітчизни

1,5+3,5

1,5+3,5

1,5+3,5

1,5+3,5

1,5+3,5

1,5+3,5

Вибірково-обовязкові предмети

2

2

2

2

2

2

Інформатика

1

1

1

1

1

1

Мистецтво

1

1

1

1

1

1

Разом:

29+8,5

29+8,5

29+8,5

27+9

27+9

27+9

Варіативна складова

 

 

 

2

2

2

Курси за вибором:

 

 

 

1

1

1

Історія українського війська

 

 

 

1

1

1

Факультативні заняття:

0,5

0,5

0,5

1

1

1

Християнська етика

 

 

 

0,5

0,5

0,5

Стилістика української літературної мови

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме навантаження на одного учня

33

33

33

33

33

33

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

38

38

38

38

38

38


Начальник Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату

Івано-Франківської обласної ради

полковник                                                                           М.Л. Мартинюк

Додаток 1

Перелік навчальних програм

 

з/п

Автор та назва програми

Клас вивчення

Установа, котра затверджувала або схвалювала

Дата затвердження чи схвалення

Вихідні дані протоколу органу

1

2

3

4

5

6

1         

Українська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

 (5-9 класи)

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН

від 07.06.2017 №804;

від 23.10.2017 №1407

2         

Українська мова

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11

Міністерство освіти і науки України

2016

Наказ МОН України від 14.07.2016 №826

3         

Українська література

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

5-9 класи

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН України

№ 52 від 13.01.2017,

№201 від 10.02.2017,

від 07.06.2017 №804

4         

Українська література Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11 класи

Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2016

Наказ МОН України від 14.07.2016 №826

5         

Збірник програм курсів за вибором і факультативів з укр.. мови / заг. редакц. К.В Таранік-Ткачук

8-10

Міністерство освіти і науки України

2010

Лист №14/18-Г-361

6         

Зарубіжна література

Програма із зарубіжної літератури для 5-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

8-9

Міністерство освіти і науки України

2012

(зі змінами 2015-2017)

Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

7         

Зарубіжна література

Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання

Рівень стандарт

10-11

Міністерство освіти і науки України

2016

Наказ МОН України від 14.07.2016 №826

 

8         

Іноземні мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 23.10.2017 №1407

9         

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Іноземна мова (Рівень стандарту Академічний рівень Профільний рівень)

10-11

Міністерство освіти і науки України

2016

Наказ МОН України від 14.07.2016 №826

10     

Правознавство. Навчальна програма для 9 класу з основ правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів

9

Міністерство освіти і науки України                                  

2016

2017

Наказ Міністерства  освіти і науки України від 07.06.2017 №804

11     

Правознавство (рівень стандарту) (Палійчук Н.Й, Котюк І. І

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

2016

Накази Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010

№ 1021 зі змінами, внесеними

наказом МОН від 14.07.2016 №826

12     

Людина і світ. 11 клас

11

Міністерство освіти і науки України

2010  

Наказ МОНУ

від 28.10.2010

№ 1021

13     

Історія України 5-9 класи.

Навчальна програма з історії для загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2012

2015

2017

Накази Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 №585, від 13.01.2017 №52,

від 10.02.2017 №201,

від 07.06.2017 №804

14     

Історія України 10-11 класи.

Навчальна програма з історії для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11

Міністерство освіти і науки України

2016

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016

 № 826

 

15     

Програма «Історія українського війська»

Авт. Нищак О.М., Гуцуляк Н.Ю.

8-11 кл.

Івано-Франківський ОІППО

2012

Витяг з протоколу №3 засідання науково-методичної ради ОІППО

16     

Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Всесвітня історія. 5-9 класи» (зі змінами)

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН

від 07.06.2017 №804;

від 23.10.2017 №1407

17     

Всесвітня історія

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія 10-11 класи. Рівень стандарту/Академічний рівень.

10-11

Міністерство освіти і науки України

2016

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016

 № 826

 

18     

Громадянська освіта

Навчальна програма інтегрованого курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів

10

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ Міністерства  освіти і науки України

від 23.10.2017 №1407

19     

Географія. Навчальна програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

20     

Географія. 10 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень.

Київ, 2010. (доопрацьована зі зміна ми 2016)

10

Міністерство освіти і науки України

2016

Наказ

Міністерства освіти і науки України

від 14.07.2016

№ 826

21     

Географія. 11 клас. Рівень стандарту.

11

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 23.10.2017

 № 1407

22     

Основи здоров’я. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН України

від 07.06.2017 №804

23     

Біологія. Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи»

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804

24     

Біологія і екологія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти

10-11 класи

Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 23.10.2017

 № 1407

25     

Математика.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика 5–9 класи»

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН України

від 10.02.2017 №201,

від 07.06.2017 №804;

від 23.10.2017 №1407

26     

Навчальна програма з математики

(алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2010

2016

Накази Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010

№ 1021,

від 14.07.2016

№ 826

27     

Інформатика

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 07.06.2017 №804

28     

Інформатика. Навчальна програма   вибірково-обовязкового предмету для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)

10-11

Міністерство освіти і науки України

2011

2016

Відповідно до Постанови Кабміну України від 23.11.2011 №1392, Концепції «Нової української школи»

29     

Хімія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 7-9 класи (оновлена)

 

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

30     

Хімія

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти

10-11 класи

Рівень стандарту

10-11

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 23.10.2017

№ 1407

 

31     

Фізика.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН України

від 07.06.2017 №804

32     

Фізика

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів

10-11 класи

Рівень стандарт

10-11

Міністерство освіти і науки України

2016

Наказ

Міністерства освіти і науки України

від 14.07.2016

№ 826

33     

Астрономія. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарт.

10-11

Міністерство освіти і науки України

2016

 

Наказ

Міністерства освіти і науки України

від 14.07.2016

№ 826

34     

Фізична культура. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН

від 10.02.2017 №201,

від 13.01.2017 №52,

від 07.06.2017 №804

35     

Фізична культура Навчальна програма Фізична культура Профільний рівень

10-11 класи

10-11

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 22.03.2017

№ 451

36     

Трудове навчання. 5-9 класи.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН

від 10.02.2017 №201,

від 07.06.2017 № 804

37     

«Захист Вітчизни» Програма для ліцеїстів 8-9 класів Прикарпатського ВСЛІ. Мартинюк М.Л.,  Грубальський Р.Б.

8-9

Міністерство освіти і науки України

21.03.2014

Лист МОН України №14.1/12-1-437

38     

Навчальна програма «Захист Вітчизни». Для навчальних закладів системи загальної середньої освіти (профільний рівень)

10-11

Міністерство освіти і науки України

2017

Наказ МОН України

від 23.10.2017

№ 1407

39     

Програма «Основи християнської етики для учнів 1-11 класів». Львів Свічадо.

8-11

Рекомендована  Міністерство освіти та науки України

2015

 

 

 

Лист МОН

від 16.07.2015 №1/ІІ-10027

40     

Навчальна програма «Мистецтво. 5-9 класи» Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. (авт. Л. Масол, О. Коваленко, Г. Сотська, Г. Кузьменко, Ж. Марчук, О. Константинова, Л. Паньків, І. Гринчук, Н. Новикова, Н. Овіннікова)

8-9

Міністерство освіти і науки України

2017

Накази МОН України
від 10.02.2017 №52,

від 07.06.2017 №804


Перелік  підручників
 

№ з/п

Назва книги

Автори

Клас

Видавництво

Рік

1     

Українська мова (підручник)

Аврааменко О.М., Т.В.Борисюк,

Поштаренко О.М

8

К.: «Генеза»

2016

2     

Аврааменко О.М.

9

К.: «Генеза»

2017

3     

Аврааменко О.М.

10

К.: «Грамота»

2018

4     

Аврааменко О.М.

11

К.: «Грамота»

2019

5     

 

 

Українська література

Слоньовська О.В.

8

К.: «Генеза»

2016

6     

Авраменко О.М.

9

К.: «Генеза»

2017

7     

Авраменко О.М.,             Пахаренко В.І.

10

К.: «Грамота»

2018

8     

Авраменко О.М.

11

К.: «Грамота»

2019

9     

Зарубіжна література

Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В.

8

К.: «Генеза»

2016

10     

Ковбасенко Ю.І.

Ковбасенко Л.В.

9

К.: «Генеза»

2017

11     

Ковбасенко Ю.І.

10

К.: «Літера ЛТД»

2018

12     

Ісаєва О.О.

11

К.: «Оріон»

2019

13     

Історія України

Власов В.С.

8

К.: «Генеза»

2016

14     

Гісем О.В.

Мартинюк О.О.

9

Х.: «Ранок»

2017

15     

Власов В.С.

Кульчицький С.В.

10

К.: «Літера ЛТД»

2018

16     

Пометун О.І.; Гупак Н.М.

11

К.: «Освіта»

2011

17     

 

 

Всесвітня історія

Гісем О.В.

Мартинюк О.О.

8

Х.: «Ранок»

2016

18     

Гісем О.В.

Мартинюк О.О.

9

Х.: «Ранок»

2017

19     

Гісем О.В.

Мартинюк О.О.

10

Х.: «Ранок»

2018

20     

Ладиченко Т.В.

11

К.: «Грамота»

2011

21     

Основи правознавства

Філіпенко Т.В.

Сутковий В.Л.

9

К.: «Генеза»

2017

22     

Громадянська освіта

Бакка Т.В.

10

К.: «Оріон»

2018

23     

Англійська мова

Карп’юк О.Д.

8

Т.: «Астон»

2016

24     

Карп’юк О.Д.

9

Т.: «Астон»

2017

25     

Карп’юк О.Д.

10

Т.: «Астон»

2018

26     

Плахотник В.М.,

Мартинова Р.Ю.

11

Т.: «Астон»

2004

27     

Німецька мова

Сотникова С.І.

Гоголєва Г.В

8

Х.: «Ранок»

2016

28     

Сотникова С.І.

Гоголєва Г.В.

9

Х.: «Ранок»

2017

29     

Сотникова С.І.

Гоголєва Г.В.

10

Х.: «Ранок»

2018

30     

Сотникова С.І.

Гоголєва Г.В.

11

Х.: «Ранок»

2019

31     

Алгебра

Бевз Г.П., Бевз Г.В.

8

Х.: «Фоліо»

2016

32     

Істер О.І.

9

К.: «Освіта»

2017

33     

Геометрія

Бевз Г.П., Бевз Г.В., Владімірова Н.Г.

8

К.: «Фоліо»

2016

34     

Істер О.І.

9

К.: «Освіта»

2017

35     

Математика

Істер О.І.

10

К.: «Генеза»

2018

36     

Істер О.І.

11

К.: «Генеза»

2019

37     

Інформатика

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В.,.Пилипчук О.П.

8

Х.: «Ранок»

2016

38     

Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А.

9

Х.: «Ранок»

2017

39     

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

Шакотько В.В.

10

 К.: «Генеза»

2010

40     

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А.,

Шакотько В.В.

11

К.: «Генеза»

2012

41     

Фізика

Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О.,. Божинова Ф.Я.,

Кірюхіна О.О.

8

Х.: «Ранок»

2016

42     

Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О.,. Божинова Ф.Я.,

Кірюхіна О.О.

9

Х.: «Ранок»

2017

43     

Бар’яхтар В.Г.

Довгий С.О.

10

Х.: «Ранок»

2018

44     

Бар’яхтар В.Г.

Довгий С.О.

11

Х.: «Ранок»

2019

45     

Астрономія

Сиротюк В.Д.

Мірошниченко Ю.Б.

11

К.: «Генеза»

2019

46     

Хімія

Буринська Н.М.

8

К.: «Педагогічна думка»

2016

47     

Буринська Н.М.,

Величко Л.П.

9

К.: «Педагогічна думка»

2017

48     

Попель П.П.

10

Т.: «Академія»

2018

49     

Попель П.П., Крикля Л.С.

11

К.: «Академія»

2019

50     

Захист Вітчизни

К. Пашко; І. Герасимов; Ю. Щирба; М. Фукя

Наказ МОН України №235 від 16.03.2011р.

11

Х.: «Сиция»

 

2012

51     

Основи здоров’я

Бойченко Т.Є.

Василашко І.П.

Гурська О.К.

8

К.: «Генеза»

2016

52     

Поліщук Н.М.

9

К.: «Генеза»

2017

53     

Трудове навчання (технічні види праці)

Терещук А.І.

 Захаревич М.І.

8

К.: «Літера ЛТД»

2016

54     

Терещук А.І.

9

К.: «Літера ЛТД»

2017

55     

Географія

Бойко В.М.

Дітчук І.Л.

Заставецька Л.Б.

8

Кам-Под.: «Абетка»

2016

56     

Бойко В.М, Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.

9

Кам-Под.: «Абетка»

2017

57     

Бойко В.М.

Брайчевський Ю.С.

Яценко Б.П.

10

К.: «Перун»

2018

58     

Довгань Л.Д.

Стадник О.Г.

11

Х.: «Ранок»

2019

59     

Біологія

Матяш Н.Ю.

Остапченко Л.І.

Пасічніченко О.М.

8

К.: «Генеза»

2016

60     

Остапченко Л.І.

Балан П.Г.

Поліщук В.П.

9

К.: «Генеза»

2017

61     

Біологія і екологія

Остапченко Л.І.

10

К.: «Генеза»

2018

62     

Остапченко Л.І.

Балан П.Г.

11

К.: «Генеза»

2019

63     

Мистецтво

Назаренко Н.В., Чєн Н.В., Галєгова Д.О.

8

Х.: «Оберіг»

2016

64     

Назаренко Н.В., Чєн Н.В., Севастьянова Д.О., Мерзлікіна М.М.

9

Х.: «Оберіг»

2017

 

Log in