Методична робота

  

    Методичне об’єднання вчителів фізичної культури сформоване з 5 викладачів - 2 вчителя-методиста, 1 старший вчитель, 3 майстри спорту, 1 аспірант та 2 спеціалісти. Основна діяльність спрямована на формування у ліцеїстів навичок здорового способу життя, залучення вихованців до систематичних самостійних занять фізичною культурою і спортом та підготовку їх до вступу у ВНЗ силових структур України. Значну увагу викладачі приділяють методичній роботі, результатом якої є розроблені ряд методичних посібників і навчальних програм. Серед них: "Основи атлетизму", "Методичні рекомендації вступникам до ВНЗ силових структур України з фізичної підготовки", "Вплив занять тхеквондо-ВТФ на фізичний стан школярів", "Комплексна програма з фізичної підготовки ПВСЛІ", "Програма з фізичної культури ПВСЛІ (спортивний профіль)".

     Традицією стало проведення Спартакіади ліцею, яка включає змагання з 8 видів спорту. Викладачі методичного об’єднання очолюють спортивні гуртки і секції з наступних видів спорту: тхеквондо-ВТФ, футбол, легка атлетика, кульова стрільба та атлетизм. Вихованці цих секцій виступають на змаганнях різних рівнів і стають переможцями та призерами обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань. 

     На базі навчального закладу створено ліцейний молодіжно-спортивний клуб «Прикарпатський військово-спортивний ліцей».

     Методичне об’єднання української мови і літератури та світової літератури об’єднує 5 учителів.

     Їхня педагогічна діяльність відзначається умінням організовувати свою роботу і діяльність учнів, викликати в них інтерес до змісту навчання, прагнення зробити кожний урок уроком учнів, коли учительське «треба» перетворюється на учнівське «хочу».

     Змістовно проводяться у ПВСЛІ тижні та декади української мови і літератури. Родзинкою цих свят є виступи театру-студії «Покрова». 

     В ліцеї викладаються дві іноземні мови: англійська та німецька. Методичне об’єднання вчителів наполегливо працює над підвищенням фахового рівня, забезпечуючи в основному високий та достатній рівень навчальних досягнень учнів у чотирьох видах мовленнєвої компетенції: говоріння, аудіювання, читання та письма. Комунікативний підхід є прерогативою у викладанні предмета. Як результат, випускники ліцею демонструють хороші знання, навчаючись у вищих навчальних закладах України.

     Кафедра природничо-математичних наук – це найбільш чисельна кафедра ліцею, яка налічує 11 членів. Серед них : 1 методист (Вирстюк О.І.), 5 вчителів вищої категорії (Гринішак М.В., Вирстюк О.І., Війтик С.Б., Дякун Н.Р., Логутенков Ю.В.), 3 вчителя І категорії (Білусяк В.В. , Заводовська Н.М., Романець С.П.), 2 спеціалісти (Ільницька Н.Б, Кібаш Н.М.), лаборант (Сем’янів Г.Д.). Викладання деяких предметів ведеться в обладнаних навчальних кабінетах. Так, чудово оснащені кабінети географії, хімії, фізики, біології, інформатики, забезпечені достатніми наочними та навчальними матеріалами, приладами, картами, препаратами. Для створення затишку здійснюється озеленення приміщень.

     Велика увага приділяється вивченню таких прикладних наук, як фізики, математики, інформатики. Без знання цих дисциплін обійтися в Збройних Силах практично неможливо. Адже майже в кожній військовій професії потрібні вміння проводити точні обчислення та досить складні математичні розрахунки, керувати військовою технікою, проектувати літаки, різні інженерні споруди та багато іншого. Саме тому велике значення в ліцеї надається вивченню «Основ інформатики та обчислювальної техніки». Вчитель географії звертає увагу на військово-стратегічне положення України та країн світу, міжнародні організації, військово-політичні союзи, що теж є необхідним у професії військовослужбовця. А у вільний від навчання час проводить екскурсії визначними місцями України. Вчитель біології на своїх уроках постійно прививає любов до природи, навчає тому, що в умовах тренувань на військових полігонах важливим є збереження та раціональне використання природних ресурсів. Вчитель хімії, здійснюючи міжпредметні зв’язки, навчає ліцеїстів практичного застосування хімічних речовин, сумішей та наслідків їхньої дії на людей та навколишнє середовище. 

     Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін

     Сучасні вимоги до шкільного навчального процесу полягають не тільки в тому, щоб учні отримали систему наукових фактів, готових істин і штампів поведінки. Навчання повинно формувати в учнів здатність творчо мислити, уміння зіставляти та аналізувати факти, аргументовано захищати свою точку зору, критично ставитися до джерел інформації, учитися розуміти інших, співпрацювати з ними. Саме над вирішенням таких проблемних питань (застосування активних та інтерактивних методів навчання) працює кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін ПВСЛІ, яка об’єднує вчителів історії, історії українського війська, основ правознавства, основ християнської етики.

     Методи активізації пізнавальної діяльності дозволяють вирішити комплекс проблем, які досить часто постають перед педагогами: 

     •усі ліцеїсти класу включаються в роботу;

     •опрацьовується, узагальнюється й повторюється велика кількість навчального матеріалу;

     •кожен має можливість висловити своє судження;

     •учні навчаються грамотно аргументувати свою думку і знаходити альтернативні рішення;

     •формуються доброзичливі стосунки в учнівському колективі;

     •велика увага приділяється формуванню національної свідомості та патріотизму.

                                                                                                   

                                                                                                       ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ                  

Автор та назва програми

Клас вивчення

Установа, котра затверджувала або схвалювала

Дата затвердження чи схвалення

Вихідні дані протоколу

Войчишин В.І., Войчишин Л.І.,

Богдан В.І., Корсак О.М. «Комплексна програма фізичної підготовки учнів 8-11 кл. ПВСЛІ»

8-9 класи

(фізична культура)

Івано-Франківський ОІППО

13.03.2002

Протокол №1

Войчишин В.І.,

Корсак О.М. «Програма

з фізичної культури

для 10-12 класів

(спортивний профіль)»

10-11класи

(фізична культура)

Івано-Франківський ОІППО

05.03.2009

Протокол №1

 Програма «Історія українського війська»

Авт. Нищак О.М., Гуцуляк Н.Ю.

8-11 класи

Івано-Франківський ОІППО

23.11.2012

Витяг з протоколу № 3 засідання науково-методичної ради ОІППО

«Захист Вітчизни» Програма для ліцеїстів 8-9 класів Прикарпатського ВСЛІ. Авт.. Мартинюк М.Л., Грубальський Р.Б.

8-9 класи

Міністерство освіти та науки України

21.03.2014

Лист МОН України №14.1/12-1-437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Предметно-методичні об’єднання

                                                                                               

Методоб’єднання філологічних дисциплін: Савчин Г.Д. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель,  Бойко В.В. – спеціаліст вищої категорії, учитель методист, Кройтор Л.В, – спеціаліст  вищої категорії, Стоцька Г.Я. – спеціаліст І категорії, Кисляк Л.Я. – спеціаліст ІІ категорії, Яремин О.М. – спеціаліст ІІ категорії, Багрій О.А. – спеціаліст.

                                                                                                         

Методоб’єднання вчителів математики та інформатики: Риндич О.В. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, заступник директора з навчальної роботи, Кібаш Н.М. – спеціаліст ІІ категорії, Ільницька Н.Б. – спеціаліст ІІ категорії, Юринець О.Л. –спеціаліст вищої категорії, Романець С.П. – спеціаліст І категорії, Михайленко М.Д. – спеціаліст.

                                                                                                     

Методоб’єднання вчителів іноземних мов: Білічак Г.В., – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Малейко М.Д. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Ковальчук М.М. – спеціаліст ІІ категорії,  Гуменюк О.В. – спеціаліст,  Гук М.І. – спеціаліст.

                                                                                               

 Методоб’єднання природничих дисциплін: Війтик С.Б. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель. Гринішак М.В. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Дякун Н.Р. – спеціаліст вищої  категорії, старший учитель, Логутенков Ю.В. – спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Заводовська Н.М. – спеціаліст І категорії,  Дудин Н.В. – спеціаліст

                                                                       

             Методоб’єднання суспільно-гуманітарного циклу: Нищак О.М. – спеціаліст І  категорії,  Краюшкіна Н.Ю. – спеціаліст ІІ категорії, Губарчук М.М. – спеціаліст ІІ категорії.

 

                                                                           

           Методоб’єднання учителів фізичної культури: голова методичного об’єднання Войчишин В.І. – учитель вищої категорії, учитель-методист, майстер спорту, тренер з атлетичної гімнастики; Корсак О.М.– учитель вищої категорії, учитель-методист, майстер спорту, тренер І категорії, тренер з тхеквондо; Самборський П.В, – учитель фізичної культури, тренер з футболу;    Данилевич Н.П.  – учитель ІІ категорії, майстер спорту, тренер з УШУ-саньдо і тайського боксу, випускник ліцею 2004 року.

 

 

                                        

                        

 

 

Log in